Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
197.801.670 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 W jakiej walucie masz kredyt?
złoty
euro
frank
innej
już spłaciłem/am
nie mam
  

Oddano 792 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.
Przegląd wyników wyszukiwania

Doktryna, wierzenia, nauczanie

Uświęcenie cierpienia w katolicyzmie
Miranda Celeste Hale (18-06-2013)
W samym sercu katolicyzmu znajduje się retoryka o uświęceniu cierpienia. Kościół katolicki twierdzi, że cierpienie (wszelkie cierpienie) jest czymś z gruntu dobrym. Twierdzę, że to założenie stanowi podstawę psychicznych, fizycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych szkód wyrządzanych przez zwierzchników Kościoła katolickiego milionom jednostek i grup na przestrzeni całej historii tego Kościoła. Do tekstu..
O Hello Kitty, pedofobii i seksie
Robert Gburek (05-04-2013)
Kościół jak każda firma ma swoją strategię. Strategia większości kościołów i innych podobnie zbędnych organizacji polega na kreowaniu na własne potrzeby problemów lub konfliktów w celu legitymizowania własnego istnienia. Bez właściwej postawy wobec stworzonego problemu światu grozi jego eskalacja. Do tekstu..
Transsubstancjacja, fakt czy metafora?
Kamil Kosiński (06-02-2013)
Jeśliby ktoś zaprzeczył, że w sakramencie Eucharystii świętej zawiera się prawdziwe, rzeczywiste i materialne ciało i krew z duszą i bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc w konsekwencji cały Chrystus, lecz powiedział, że Jezus jest w nim tylko jako pamiątka, przenośnia lub symbol, niech będzie przeklęty. Do tekstu..
Diabeł w przestrzeni publicznej XXI wieku
Andrzej Koraszewski (30-04-2012)
Czy mamy do czynienia z nowym, przerażającym trendem polowań na czarownice? Czy nie pora zapytać, gdzie jest państwo i czy Kościół nie inspiruje i nie prowadzi działań przestępczych? Tak, to pytanie należy zadać ministrowi sprawiedliwości, nie zakładając, że przecież znamy jego odpowiedź. Z tym pytaniem należy zwrócić się do psychologów, lekarzy i prawników dziś, nie czekając na pierwsze ofiary śmiertelne. Do tekstu..
Marcin Luther, kardynał Pell i nietolerancja religii
Eric MacDonald (21-04-2012)
Wiara jest zasadniczo nietolerancyjna, ponieważ, jak to powiedział Feuerbach: "z wiarą zawsze wiąże się ułuda, że jej sprawa jest sprawą Boga, jej honor jego honorem". Nikt, kto wierzy, że jego wartości są takie same jak jego boga, nie może pozwolić, by wartości innych były tolerowane, nie mówiąc już o ich wyższości. Do tekstu..
Paradoks drogi krzyżowej
Lucjan Ferus (11-04-2012)
Gdyby zatem Judasz nie zdradził, Żydzi byliby bardziej tolerancyjni, sąd był bardziej sprawiedliwy, tłum był bardziej wyrozumiały, Piłat bardziej zdecydowany - Jezus nie zostałby ukrzyżowany, nie mógłby więc zmartwychwstać, ergo: chrześcijaństwo nie miałoby podstaw bytu. Po prostu nie zaistniałoby! A zatem te wszystkie pozorne "niegodziwości" poprzedzające ten zbawczy akt boży, w końcu okazały się potrzebne i dobre, gdyż taki musiał być zamysł Boga. Do tekstu..
Czy Opus Dei jest dziełem bożym?
Radosław S. Czarnecki (02-04-2012)
Opus Dei jest tym samym w katolicyzmie i Kościele pod względem charakteru, genezy, źródeł, zamiarów i planów - czym w judaizmie jawi się cały ruch haredim, w islamie Hezbollah, Hamas, Bractwo Muzułmańskie czy stronnictwa salafickie, a w protestantyzmie - alians zwany ogólnie ewangelikanizmem (bądź ruchem nowonarodzonych chrześcijan). Do tekstu..
Kościół przeciw zapłodnieniu in vitro
Zbigniew P. Szczęsny (20-10-2011)
Pierwsza zmiana stanowiska Kościoła na problem osobowości człowieka nastąpiła w XVI wieku i została przeprowadzona przez papieża Sykstusa V jako konsekwencja jego walki z rzymską prostytucją. W bulli Effraenatam papież obłożył ekskomuniką zarówno antykoncepcję jak i aborcję w każdym stadium ciąży. Do tekstu..
Mistycy - wyrzutki realnego świata
Radosław S. Czarnecki (16-10-2011)
Mistycyzm idzie bardzo często w parze z panteizmem. I są oba te nurty myśli teistyczno-filozoficznej bardzo często zwalczane, jako istotne zagrożenie ich pozycji, autorytetu, duchowych przewag i przede wszystkim - władzy duchowej, przez hierarchie wszelkich instytucji religijnych. Do tekstu..
Przypadek zwany: Nergal
Radosław S. Czarnecki (02-10-2011)
Wolność i demokracja oznaczają przede wszystkim to co jeden z największych myślicieli europejskiej tradycji intelektualnej, E.Kant raczył zauważyć: " Nikt nie może mnie zmusić, abym był szczęśliwym na jego sposób". Mądra i zapomniana dziś w naszym kraju - jak widać - to dewiza. Do tekstu..
Nie taki diabeł straszny
Wojciech Terlecki (02-10-2011)
Istnieniu zła nie da się zaprzeczyć, trudniej udowodnić istnienie Złego. Dla kreatywnego ludzkiego umysłu nie jest to przeszkoda nie do pokonania. Można znowu użyć podstawowego narzędzie wywodu teologicznego - dowodu pośredniego. Bóg istnieje, ponieważ istnieje świat, który stworzył i odwrotnie. Wobec tego szatan istnieje, ponieważ istnieje zło. Do tekstu..
Cuda-niewidy
Jerzy Neuhoff (24-06-2011)
Kościół zachowuje podziwu godną dwoistość i wybiórczość w wątpliwych kwestiach. Nie tak dawno dowiedzieliśmy się, że w Rzymie odkryto groby dwojga męczenników z początków chrześcijaństwa. Chodzi o świętych Darię i Chryzanta, którzy zginęli w 283 roku. Wiek znaleziska oceniono przy pomocy metody radiowęglowej i to akurat mnie mocno zdziwiło. Kiedy tą metodą próbowano ocenić wiek całunu turyńskiego, została zakwestionowana na tysiączne sposoby, często nieźle uzasadnione. Do tekstu..
Prawda to wierność
Andrzej Koraszewski (19-05-2011)
Odczytanie Instrukcji o powołaniu teologa wymaga pewnego przygotowania teologicznego. Otóż dowiadujemy się z niej, że "prawda przekazana w Objawieniu przekracza zdolności poznawcze człowieka" (ale jest niesprzeczna z rozumem). Jednakże wyczuwamy jakiś niepokój, bo dowiadujemy się, że "w każdej epoce teologia odgrywa ważną rolę, zaś Bóg chce "by wszyscy zostali zbawieni", ale w czasach niespokojnych odgrywa szczególnie ważną rolę. Do tekstu..
Utrata koloratki za pedofilię
Agnieszka Zakrzewicz (18-05-2011)
Przeczytałam "Okólnik do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania "Wytycznych" dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich" i pomyślałam o sprawie Dominique'a Strauss-Kahna. szefowi MFW za gwałt na pokojówce grozi przynajmniej 25 lat więzienia. Duchowny, który dopuścił się gwałtu na dziecku w krajach, w których nie ma "obowiązku zgłaszania na prokuraturę" tego rodzaju przestępstwa - ryzykuje co najwyżej utratę koloratki... Do tekstu..
Kara boska za homoseksualizm
Agnieszka Zakrzewicz (23-04-2011)
"Katastrofy są strasznym, ale ojcowskim głosem Boga" - powiedział po trzęsieniu ziemi i tsunami w Japonii włoski historyk Roberto De Mattei - wiceprezes Państwowej Rady Badawczej i profesor historii Kościoła na Rzymskim Uniwersytecie Europejskim. Jego nowe mądrości naukowe znowu wywołują skandal - "Upadek Cesarstwa Rzymskiego, jest winą homoseksualistów, którzy zarazili Kartaginę. Opatrzność posłużyła się barbarzyńcami, aby oczyścić imperium rzymskie z homoseksualistów". Do tekstu..
Horyzontalna czy wertykalna koncepcja człowieka
Radosław S. Czarnecki (03-04-2011)
Ewangelizacja pełni niezwykle ważną rolę w strukturze i naturze Kościoła rzymskiego. To być albo nie być katolicyzmu teraz i w przyszłości. Dlatego trudno się dziwić, że jeden z pierwszych synodów biskupich w Rzymie w epoce posoborowej zajął się tym zagadnieniem. Na tym też tle doskonale widać jak wizja człowieka we współczesnym świecie odbija się na sposobie, metodzie i filozoficzno-teologicznej podbudowie prowadzenia ewangelizacji. To dwie wizje świata. Do tekstu..
Od poczęcia do naturalnej śmierci
Erick MacDonald (02-02-2011)
Jest ważna przyczyna, dla której związki uczuciowe mogą zasadnie być uznane za centralne dla stosunków ludzkich, w których dzieci mogą być tylko jednym z możliwych celów. Ostatecznie zasadna jest myśl, że jest to adaptacyjne w tym sensie, że dostarcza stabilności w wychowywaniu dzieci, a seks dla przyjemności stanowi zapewne ważny wkład w stabilność takiego związku. Do tekstu..
Legenda o św. Juanie Diego
Radosław S. Czarnecki (25-01-2011)
Kościół próbując zagospodarować pobożność ludową - tak miłą sercu i oczom K.Wojtyły - wpadł we własne sidła. Manifestacyjna, emocjonalna, tradycjonalistyczna pobożność zbliża katolicyzm coraz bardziej do bałwochwalstwa pogańskiego, które tak namiętnie Kościół kilkanaście wieków temu zwalczał na wszystkich kontynentach i w różnych cywilizacjach. Retoryka odnowy czy przystosowywania do mentalności dzisiejszego świata jest w tej przestrzeni pustą figurą. Do tekstu..
Dlaczego BioLogos - i akomodacjonizm – nie mogą wygrać
Jerry Coyne (19-01-2011)
Główną misją BioLogos jest nawrócenie ewangelicznych chrześcijan z negacjonistów ewolucji na akceptujących ewolucję. Jest to także celem wielu akomodacjonistów, chociaż co sprytniejsi z nich, rozumiejąc daremność przekonywania biblijnych literalistów, koncentrują się na bardziej liberalnych chrześcijanach. Do tekstu..
Wiara katolicka jako iluzja
Marcin Dolecki (29-11-2010)
Jako były gorliwy wyznawca oraz obrońca religii katolickiej oraz filozof niegdyś szczególnie zainteresowany koncepcją Trójcy Świętej oraz nauczaniem tzw. Ojców Kościoła, postanowiłem zapisać kilka osobistych refleksji nad sensem doktryny kościoła, jej wiarygodnością, która rzekomo ma pochodzić z "objawienia" boskiego oraz drogą, która prowadzi do tego, iż katolicy w kwestiach wiary rezygnują z racjonalnego myślenia. Do tekstu..
Pięciolecie Benedykta
Radosław S. Czarnecki (28-10-2010)
Rozszerzanie się wpływów tzw. "nowej duchowości" Kościół rzymski stara się wykorzystać do odwrócenia trendów zapoczątkowanych przez Oświecenie ograniczających jego wpływy i znaczenie w kulturze zachodniej Europy. Do tekstu..
Ekumenizm w świetle dokumentów Kościoła rzymsko-katolickiego
Arkadiusz Jarzecki (24-10-2010)
Wielu uwierzyło, iż Kościół rzymskokatolicki pod przewodnictwem biskupa Rzymu, przybije wraz z innymi Kościołami do wspólnego, ekumenicznego portu. Dokumenty tego Kościoła dają jednak jasno do zrozumienia, że celem ekumenizmu w duchu katolickim jest rozszerzenie wpływów i wchłonięcie innych wspólnot religijnych. Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365