Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
193.434.585 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7365 tekstów. Zajęłyby one 29038 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 W jakiej walucie masz kredyt?
złoty
euro
frank
innej
już spłaciłem/am
nie mam
  

Oddano 219 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
"Istnienie staje się, nieporównywalnie bardziej interesujące, gdy poszerza się nasz horyzont doznań, uczuć i przemyśleń. I gdy praktycyzm życiowy nie ogranicza widzenia świata do perspektywy tego co własne, jednostkowe. Nie wstydźmy się marzeń. Ich najgłębszym sensem jest bowiem pobudzenie nas do działania. Człowiek czynu stara się kształtować swoje życie na miarę własnych tęsknot i pragnień skrystaliz..
Przegląd wyników wyszukiwania

Prawo

Safety Index: Polska najbezpieczniejszym dużym krajem UE
Mariusz Agnosiewicz (07-11-2019)
Od lat istnieje uciążliwy dla nas stereotyp Polaka-złodzieja samochodów. W 1996 New York Times opublikował tekst "Polska, raj złodziejów samochodów". "Jestem Polakiem, nie kradnę samochodów" - śpiewa Happysad. Ów stereotyp nigdy jednak nie miał wiele wspólnego z prawdą. Wśród dziesięciu krajów Europy z najwyższym wskaźnikiem kradzieży samochodów nie ma nie tylko Polski, ale i Niemiec, ale są takie kraje, jak Szwecja, Francja czy Czechy. Po wejściu Polski do UE i napływie setek tysięcy imigrantów polskich do Niemiec, nie odnotowano istotnego wzrostu kradzieży samochodów. Wbrew stereotypowi, jeśli idzie o 'konkurencję' kradzieży samochodów, to Polacy są w ogonie Europy. To samo dotyczy całokształtu przestępczości. Polskie ulice są jednymi z najbezpieczniejszych w Unii Europejskiej. Weźmy europejski ranking rabunków, czyli kradzieży z użyciem przemocy. Gdzież nam do Belgii, Francji czy Szwecji! Polska ma dokładnie taki sam wskaźnik tych przestępstw, jak Szwajcaria. Mamy oczywiście wiele powodów do narzekania, bo narzekanie to nasz sport narodowy, lecz powinniśmy doceniać fakt, że żyjemy w jednym z bezpieczniejszych krajów Unii, jak i świata. Nie jesteśmy zbyt ufni wobec innych, zwłaszcza naszych rodaków, lecz mamy całkiem dobre powody, by owo zaufanie podwyższyć. Oto dlaczego: Do tekstu..
Politycznej poprawności wojna z kulturą europejską
Mariusz Agnosiewicz (29-11-2018)
Trybunał w Strasburgu orzekł, iż można karać tych, co stosunek seksualny 50-letniego mężczyzny z 9-letnią dziewczynką określają mianem pedofilii, o ile dotyczy to proroka Mahometa. Owa czysto opisowa prawda historyczna staje się wówczas "mową nienawiści" tudzież karalną islamofobią. "Jak straszliwe są plagi, które mahometanizm ściąga na swoich wyznawców. Poza fanatycznym szałem, który jest tak niebezpieczny dla ludzi, jak wścieklizna dla psów, występuje owa straszliwa fatalistyczna apatia. Efekty są widoczne w wielu krajach, naśladowcze nawyki, niechlujne systemy rolnictwa, niemrawe metody handlu oraz niepewność własności istniejące wszędzie tam, gdzie wyznawcy Proroka rządzą lub żyją. Indywidualni muzułmanie mogą wykazywać wspaniałe cechy, jednak wpływ religii paraliżuje rozwój społeczny tych, którzy są jej wyznawcami. Nie istnieje na świecie większa siła wsteczna." Słowa te napisał Winston Churchill. W dzisiejszej Anglii za ich powtarzanie idzie się do aresztu. Do tekstu..
Państwo laickie w świetle dorobku współczesnego konstytucjonalizmu europejskiego
Paweł Borecki (17-02-2016)
Europa jest kontynentem szczególnym pod względem religii i innych odmian światopoglądów. Wśród mieszkańców zachodniej części Starego Kontynentu, a także Niemiec i Czech zakorzeniona jest pamięć o wojnach na tle religijnym, szczególnie w wiekach: XVI i XVII. Religia jawi się im zatem jako pierwiastek konfliktogenny, katalizujący podziały społeczne, zagrażający jedności państwowości. Natomiast w Europie Środkowej, Wschodniej, częściowo Południowej, a także w Irlandii, religia i będące jej nośnikiem właściwe Kościoły chrześcijańskie - katolicki, prawosławne, czy protestanckie - okazały się czynnikami służącymi wykształceniu i zachowaniu tożsamości narodowej. Kler był niejednokrotnie warstwą przywódczą w walce o narodową emancypację. Znamienne dla Europy jest relatywnie wysoki, wyższy niż na innych kontynentach, odsetek niewierzących. Wyzwaniem dla dominującej w Europie koncepcji państwa świeckiego (laickiego) staje się współcześnie zwłaszcza fundamentalizm islamski Do tekstu..
Hiperinflacja paragrafów
Rafał Tobias (18-10-2015)
Im więcej lat spędzamy w nowoczesnym świecie, tym świadomość niemożliwości postępowania zgodnie ze wszystkimi prawami jest coraz bardziej przygnębiająca. Niedawno obchodziliśmy 100 rocznicę wprowadzenie sygnalizacji świetlnej. Dziś by poruszać się po drodze należy znać niemożliwą do zapamiętania ilość przepisów, dodatkowe dziesiątki paragrafów mówią o wymogach technicznych pojazdów, kontrolowani jesteśmy na coraz większej liczbie pokonywanych kilometrów. Przecież to z winy kierowców jest coraz więcej wypadków, a nie, broń boże, dobrej chęci ustawodawców, źle wydawanych pieniędzy i braku odpowiedniej edukacji. Do tekstu..
Ustalanie zamiaru zabójstwa w procesie karnym
Andrzej Lebiedowicz (03-08-2015)
Truizmem jest stwierdzenie, iż nie ma dwóch identycznych spraw, każde śledztwo ma inną etiologię, motyw, przebieg i skutki. Niejednokrotnie sami sędziowie mają jednak problem z oceną danego przypadku. Najwięcej kłopotów sprawia ustalenie zamiaru, tego co sprawca chciał osiągnąć, jaki miał zamysł, jaka myśl (pojecie niewymierne, nieuchwytne) towarzyszyła jego działaniom, czy rzeczywiście świadomie i rozmyślnie w klasycznej postaci chciał pozbawić pokrzywdzonego życia, czy tylko chciał mu wyrządzić ciężki uszczerbek na zdrowiu, zaś śmiertelnego skutku swych poczynań nie obejmował swoją świadomością. Na gruncie orzecznictwa sądowego Sądów Apelacyjnych oraz Sądu Najwyższego, jak też na płaszczyźnie doktryny powstało wiele interesujących poglądów, wskazówek zasługujących na ich zaprezentowanie. Do tekstu..
Sprawa zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki
Andrzej Lebiedowicz (23-06-2015)
W 2015 mija 30 lat od zakończenia tzw. procesu toruńskiego, toczącego się przeciwko czterem funkcjonariuszom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, powiązanych z uprowadzeniem i zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki. Przyjęta wówczas wersja wydarzeń do chwili obecnej nie została oficjalnie podważona, pomimo tego, że podczas śledztwa prowadzonego po latach od zaistnienia kluczowych wydarzeń pojawiły się nowe tropy, hipotezy i poszlaki stawiające pod znakiem zapytania ustalenia poczynione trzy dekady wcześniej Do tekstu..
Paradoks kwestii automatów do gier – problem nierozwiązany
Andrzej Lebiedowicz (22-04-2015)
Ograniczenie możliwości organizowania gier na automatach wyłącznie do kasyn jest niezbędne dla ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami hazardu oraz dla zwiększenia kontroli państwa nad tą sferą, stwarzającą liczne zagrożenia nie tylko w postaci uzależnień, ale także struktur przestępczych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zwalczanie takich zagrożeń społecznych leży z całą pewnością w interesie publicznym Do tekstu..
Od producenta do konsumenta – sankcje w ustawie o przeciwdziałaniu narkoma
Andrzej Lebiedowicz (27-03-2015)
Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, kto wbrew przepisom ustawy uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub drzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W oparciu o ustęp 2, takiej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste. "Uprawę" można zdefiniować jako cykl działań ukierunkowanych na uzyskanie produktu nadającego się do dalszego przetworzenia, którego ramami będzie z jednej strony zasiew, zaś z drugiej strony zbiór. Mianem "zbioru" określa się oddzielanie mleczka makowego, opium, liści koki, żywicy, ziela konopi, czy też żywicy od roślin z których się je uzyskuje. Do tekstu..
Podsłuch procesowy oraz pozaprocesowy
Andrzej Lebiedowicz (22-02-2015)
Na płaszczyźnie polskiego systemu prawnego wyróżnia się: a) podsłuch procesowy, który jest uregulowany w obecnie obowiązującym kodeksie postępowania karnego, (a stosowny już po wszczęciu postępowania karnego); b) podsłuch pozaprocesowy, znajdujący zastosowanie w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzonych przez: Policję, Żandarmerię Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu, Straż Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Wywiadu Wojskowego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Do tekstu..
Przeżytki ustawodawstwa wyznaniowego w polskim systemie prawnym
Paweł Borecki (12-01-2015)
Współczesne prawo polskie nadal swoim zasięgiem obejmuje pojedyncze akty ustawodawcze z zakresu problematyki wyznaniowej, wydane w okresie międzywojennym. Akty te można podzielić na dwie grupy. Pierwsza - obejmuje Rozporządzenie z 1928 r. i Ustawy z 1936 r. Dotyczą one niektórych podmiotów prawa wyznaniowego (związków wyznaniowych mniejszości religijnych). Określają ich zasady relacji z państwem oraz status prawny. Drugą grupę stanowią Ustawy z 1932 r. i z 1938 r. dotyczące przedmiotowych aspektów stosunków wyznaniowych, odpowiednio: wymiaru i poboru składek na rzecz Kościoła Katolickiego oraz limitowania wytwarzania i handlu dewocjonaliami oraz przedmiotami kultu religijnego chrześcijaństwa, islamu i judaizmu. Do tekstu..
Wolność sumienia i wyznania cudzoziemców w prawie polskim
Paweł Borecki (07-01-2015)
Rozwój, szczególnie po II wojnie światowej międzynarodowej ochrony praw człowieka, wzrost międzynarodowego przepływu osób w warunkach coraz lepszych i zróżnicowanych środków komunikacji, a zarazem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. czynią zasadną refleksję nad gwarancjami w prawie polskim dla cudzoziemców w zakresie wolności sumienia i wyznania. Do tekstu..
Winny lub może szalony, czyli w sumie niepoczytalny, niewinny i bezkarny
Andrzej Lebiedowicz (17-12-2014)
Niezwykle istotne stanowisko zawarł w tej materii Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 31 maja 2011 roku stwierdzając: Nie jest dopuszczalne wydanie przez sąd orzeczenia o poddaniu oskarżonego obserwacji psychiatrycznej, jeśli sam oskarżony o to nie wnosi, a na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że będzie orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania lub kara łagodniejsza albo że okres stosowanego w sprawie tymczasowego aresztowania przekroczy wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia. Do tekstu..
Sąd w Szczecinie podważył kredyt we frankach (08-12-2014)
Bank w związku z zaległościami w spłaceniu kredytu udzielnego w CHF wypowiedział kredytobiorcy umowę kredytu. Następnie zaś przeliczył wartość kredytu udzielonego w złotych polskich według kursu franka szwajcarskiego na dzień wystawienia tak zwanego bankowego tytułu egzekucyjnego. W wyniku takiego zabiegu kredytobiorca stracił około 150.000 zł, tylko w wyniku różnicy kursowej. Wyrok sądu jest jednak bardzo korzystny dla zainteresowanego kredytobiorcy. Podważona została sama podstawowa zasada w umowach kredytowych, odnosząca się do przewalutowywania. Do tekstu..
Proces inkwizycyjny w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie
Andrzej Lebiedowicz (25-11-2014)
Ewolucja procedury karnej w średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europie przebiegała od procesu skargowego, do procesu inkwizycyjnego, którego początki wykształciły się we włoskich komunach, a w szczególności w miastach północnych Włoch. Zmiana sprowadzała się przede wszystkim do kwestii inicjatywy w sposobie ścigania naruszycieli porządku publicznego. Umacniające się monarchie absolutystyczne (wraz ze swym krzepnącym aparatem władzy) wykazywały rosnące zaangażowanie w wyciąganiu konsekwencji wobec osób dopuszczających się przestępstw. Sama nazwa inquisitio wywodzi się od słów: poszukiwanie, badanie, dochodzenie. Do tekstu..
Zabójstwo eutanatyczne
Andrzej Lebiedowicz (11-11-2014)
"Prawo do życia" każdego człowieka, rozumiane jako niezależne od woli ustawodawcy, przyrodzone uprawnienie, nie znajduje w obecnym systemie prawnym uprawnienia a contrario, tj. "prawa do śmierci". Zabójstwo eutanatyczne stanowi jedną z trzech uprzywilejowanych postaci zabójstwa, obok zabójstwa w afekcie (w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami), oraz dzieciobójstwa. Średni wymiar kary za zabójstwo eutanatyczne w roku 2006 wyniósł tylko 4 miesiące, podczas gdy za dzieciobójstwo - było to już 29,3 miesiące, zaś za zabójstwo w afekcie - 27,4 miesiące. Do tekstu..
Leon Petrażycki i 'przewrót kopernikański' w prawie
Mariusz Agnosiewicz (28-04-2014)
Prawo przeszło przez okres religijno-dogmatyczny i metafizyczny, by z początkiem XX w. wejść w fazę transformacji naukowej. Transformację tę zatrzymała polityka, lecz obecnie ma miejsce jej odrodzenie. Najważniejszym ojcem naukowej transformacji prawa jest Leon Petrażycki. Po rozpadzie carskiej Rosji jego rosyjscy uczniowie roznieśli jego myśl po całym świecie, tworząc empiryczne prawoznawstwo w Harwardzie, na Sorbonie i w wielu innych ośrodkach akademickich świata. Im dalej od jego samobójczej śmierci, tym więcej się o nim pisze. W 2012 irański prawnik Reza Banakar pracujący na londyńskiej uczelni opublikował w duńskim periodyku naukowym pracę wykazującą konieczność powrotu do Petrażyckiego na przykładzie jego użyteczności w zrozumieniu funkcjonowania chińskiego prawa. Do tekstu..
Uwagi o sztuce karania
Mirosław Woroniecki (24-02-2014)
Ostatnimi czasy polski wymiar sprawiedliwości, który będzie musiał zmierzyć się ze sprawą Amber Gold poddany jest ostrej krytyce z uwagi na fakt, że zastosowanie podania do publicznej wiadomości wcześniejszych wyroków orzeczonych w stosunku do właściciela tej firmy mogłoby zapobiec skali uprawianego przez niego procederu. Obecna praktyka orzekania publikacji wyroku, znacznie zawężona w stosunku do stanu prawnego obowiązującego pod rządami kodeksu karnego z 1969 roku, w znacznie mniejszym stopniu realizuje zadania kontroli społecznej jakie nie były obce krytykowanej dzisiaj polityce karnej prowadzonej w czasach PRL. Do tekstu..
Polska największym gułagiem Europy
Mariusz Agnosiewicz (09-02-2014)
Polska w ujęciu liczbowym to drastycznie największy eurogułag. Oficjalne dane prizonizacji utrzymywane są na poziomie olbrzymim tylko dlatego, by ukryć, że ich prawdziwa wielkość jest gigantyczna. Średnia prizonizacji dla Europy wynosi ok. 100. Dla Polski: socjologicznie - 215, kryminologicznie - ponad 500. Fikcyjnie prizonizacja utrzymywana jest na poziomie PRL, by nie gorszyła za mocno. Rzeczywista jest dwa razy większa, tylko dla połowy skazanych nie ma miejsc w więzieniach albo po prostu się nie stawiają. Gdyby w więzieniach polskich siedziało tyle osób, ile wynika z ferowanych wyroków sądowych - znaleźlibyśmy się na drugim miejscu na świecie pod względem współczynnika prizonizacji kraju, wyprzedzając Rwandę, Kubę, Białoruś, Rosję czy Chiny. Nie wyprzedzilibyśmy tylko jednego kraju: USA, którego pierwsze miejsce jako największego gułagu świata pozostaje niezagrożone. Do tekstu..
Wymiar niesprawiedliwości
Mariusz Agnosiewicz (07-02-2014)
Zachęcam do zrobienia reklamy sklepowi, który w reakcji na skazanie za wafelek ogłosił, że nie będzie donosił o kradzieżach poniżej 20 zł - pokazał on bowiem w praktyce co to jest racjonalizm społeczny. Media wykreowały wokół tej sprawy posmak sensacji, tyle że bez jakiegokolwiek zrozumienia prawa karnego. Płk Olkowicz nie jest żadnym bohaterem jak przekonują nas media. Zachował się po prostu z jednej strony jak przyzwoity człowiek, z drugiej jak ktoś kto rozumie prawo karne. Jego czyn był pożyteczny społecznie więc żaden sąd nie może skazać go za żadne wykroczenie. W sprawie chodzi o coś zupełnie innego: o potępienie handlarza, policjanta, sędziego i kuratora, że przez nich człowiek nieporadny społecznie trafił za kratki i że dodatkowo narazili nas jako społeczeństwo na stratę kilku tysięcy złotych, by go tam umieścić. Do tekstu..
Huig de Groot - świeckie polis i krawędzie czasu
Jerzy Kolarzowski (23-01-2014)
Grocjusz uznawał prawo naturalne za fundament władzy zwierzchniej i ostatecznego arbitra wszelkich ludzkich sporów. Prawo to wszczepione jest nam przez rozum, podlega mu nawet sam Bóg. Ludzie nie zawsze przestrzegają prawa naturalnego, wtedy gdy rozum nie w pełni zawiaduje ich zachowaniem. Celem systemu prawnego jest skutecznie zastępować rozum, gdy ludźmi kierują nierozumne motywy. Wywodzący się ze zwolenników Arminiusa holenderski prawnik jest dziś uważany za "ojca" prawa międzynarodowego, które według niego powinno się opierać na zasadach racjonalizmu i humanizmu. Do tekstu..
Polska psychuszka poległa w Strasburgu
Mariusz Agnosiewicz (18-11-2013)
Niedawny wyrok Trybunału Strasburskiego przeciwko Polsce pokazał, że choć III RP ma już niemal ćwierć wieku, wciąż w najlepsze funkcjonuje u nas instytucja psychuszki, czyli nadużywania psychiatrii do represji na ogół o podłożu politycznym. To nowy etap na drodze uzdrawiania polskiej psychiatrii. Od lat bowiem Najwyższa Izba Kontroli 'sobie a muzom' sporządzała raporty z polskich psychiatryków, ukazując ich liczne patologie. Kolejne raporty pokazywały, że skala patologii niewiele się zmieniała: psychiatryki wciąż są dogodnym dla władz narzędziem represji a dla ustosunkowanych przestępców - drogą do unikania kary. Do tekstu..
Dyskryminujący zakaz dyskryminacji czyli chrześcijanie w Strasburgu
Mariusz Agnosiewicz (03-02-2013)
Część polskich mediów odtrąbiła niedawno "Zwycięstwo krzyża w Strasburgu". Po raz kolejny trzeba więc rozłupać wydmuszkę kolportowaną w prawicowej prasie jako pełnowartościowe jajo. W rzeczywistości w Strasburgu zapadł wyrok o "nieco" innej wymowie: pokazujący, że chrześcijanie znacznie częściej czują się dyskryminowani niż są rzeczywiście. Każdy z chrześcijan skarżących się w Strasburgu domagał się, by jego przekonania zmieniły obowiązujące wszystkich reguły zawodowe czy firmowe. Do tekstu..
Ksiądz skazany na roboty publiczne. Jakie?
Mariusz Agnosiewicz (14-09-2012)
Za puszczanie w środku nocy pieśni "Chwalcie łąki umajone, I co czuje, i co żyje, Niech z nami sławi Maryję!" ksiądz został skazany na roboty publiczne, Rzepa już obmyśliła karną pracę stosowną do godności kapłańskiej. Jaka praca społeczna nie hańbi księdza? Do tekstu..
A jednak, Anna Sobecka stanie przed sądem za udaremnienie kary T.Rydzyka (18-08-2012)
Mało kto wierzył, że toruńska policja zdecyduje się na postawienie zarzutów Annie Sobeckiej za poplecznictwo na rzecz Rydzyka. Gdy złożyliśmy zawiadomienie posłanka odgrażała się nam publicznie, dostawaliśmy także pogróżki od fanatyków religijnych. Po miesiącach wszystkie przeszkody znikły: posłanka stanie przed XII Wydziałem Karnym Sądu Rejonowego w Toruniu. Wcześniej stawiała się już na komendzie i składała obszerne wyjaśnienia. Policja pełnić będzie funkcje oskarżyciela. Do tekstu..
Nowelizacja ustawy Prawo Farmaceutyczne. Przykład manipulacji
Andrzej Gregosiewicz (14-08-2012)
Ironią losu jest fakt, że bełkot zawierający nazbyt szeroką definicję substancji czynnej powstaje w Ministerstwie Zdrowia, które powinno zajmować się organizacją polskiego lecznictwa, a nie - jak się domyślam - kombinowaniem, jak wyprowadzić w pole ludzi, którzy sprzeciwiają się powstaniu prawa, które pozwoliłoby na legalizację oszukańczych metod leczenia zawartych w dyrektywach płynących z Brukseli. Do tekstu..
Środki antykoncepcyjne polskich medyków na homeopatię
Mariusz Agnosiewicz (23-07-2012)
Od lat polscy homeopaci starają się wyważyć bramy polskiej medycyny i przedostać się na uczelnie medyczne. Udało się sforsować farmację, lecz medycyna dzielnie się broni. Homeopatia ma w Polsce status profesji nielekarskiej: nie jest regulowana w ustawach o zawodach lekarskich, lecz w rozporządzeniu Ministra Pracy - obok bioenergoterapeutów itp. Zawód homeopaty ma więc taki sam status jak astrologa, wróżbity, różdżkarza czy żałobnika. Do tekstu..
List trzech profesorów do wszystkich, których to dotyczy, czyli do wszystkich
J. Woleński, J. Hartman i W. Krysztofiak (04-07-2012)
W świetle wielu faktów z ostatnich lat przepisy prawne umożliwiające wszczynanie karnych spraw sądowych o obrazę uczuć religijnych okazują się niebezpiecznym narzędziem, za pomocą którego sędziowie mogą zwalczać przeciwników dominującego wyznania. Najwyższy czas, aby prawo polskie i praktyka instytucji publicznych zaczęły odpowiadać polskiej ustawie zasadniczej, nakazującej państwu jednakie poszanowanie dla każdej z religii i dla ateizmu. Do tekstu..
Stan wojenny w sądzie. Osądzanie historii
Janina Łagoda (25-03-2012)
Należałoby się zastanowić nad zasadnością podejmowania się oceniania historii przez prokuraturę i sądy. Warto, aby nad argumentami przemawiającymi za skazaniem gen. Kiszczaka pochylili się historycy, prawnicy, politolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin nauki. Sprawa nie jest błaha, bo za chwilę tego rodzaju rozstrzygnięć sądowych w zakresie historii może być bez liku. I co wówczas? Jakie będzie samopoczucie prokuratury i wysokiego sądu? Czy zamierzają zastąpić uczonych badających najnowsze dzieje Polski? Do tekstu..
Zamach popleczniczy posłanki Sobeckiej
Mariusz Agnosiewicz (28-02-2012)
Zawiadamiam o popełnieniu przez posłankę Annę Sobecką wykroczenia poplecznictwa (art. 57 par. 1 Kodeksu wykroczeń) polegającego na uiszczeniu grzywny za obywatela Tadeusza Rydzyka, ukaranego za nielegalną zbiórkę publiczną. Grzywna zapłacona przez posłankę jest bezskuteczna. Na Rydzyku nadal ciąży kara. Do tekstu..
Korzyści ze zniesienia kary więzienia dla pijanych rowerzystów
Adam Łaczek (15-02-2012)
Jest absurdem, że cztery i pół tysiąca osób siedzi w więzieniu za jazdę po pijanemu na rowerze, co rocznie kosztuje nas wszystkich dobre 150 mln. Gdy delegacja niemieckich więzienników z Dolnej Saksonii odwiedziła jedno z więzień w Polsce i ujrzała cele pełne rowerzystów, to szef niemieckiej delegacji skomentował to słowami: "Macie bardzo bogate państwo". Do tekstu..
Ponad wszelką wątpliwość?
Richard Dawkins (29-01-2012)
W sądzie, powiedzmy podczas procesu o morderstwo, ława przysięgłych ma zdecydować - ponad wszelką wątpliwość - czy oskarżony jest winny, czy niewinny. W wielu miejscach, włącznie z 34 stanami w USA, werdykt "winny" może pociągać za sobą egzekucję. Znane są liczne wypadki, w których późniejsze dowody, nieznane w czasie procesu, szczególnie dowody z DNA, poddawały w wątpliwość werdykt winy, a w niektórych przypadkach prowadziły do pośmiertnego uniewinnienia. Do tekstu..
Święto Trzech Króli w polskim prawie powszechnie obowiązującym
Jakub Znamierowski (03-01-2012)
W styczniu 2012 r. Święto Trzech Króli obchodzi pierwsze urodziny swojego funkcjonowania w ustawodawstwie III Rzeczypospolitej. Obecnie w Trybunale Konstytucyjnym czekają na rozpatrzenie 2 wnioski o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 24 września 2010 r. Jeżeli Trybunał orzeknie o niezgodności wymienionej ustawy z polską ustawą zasadniczą, to Święto Trzech Króli może do swoich drugich urodzin nie dotrwać. Do tekstu..
Katedry konkordatowe na bawarskich uniwersytetach
Andrzej Wendrychowicz (01-01-2012)
W Polsce lekcje etyki są nierzadko prowadzone przez katechetów, co urąga nie tylko zdrowemu rozsądkowi, ale też jest sprzeczne z obowiązującym prawem. Marne to pocieszenie, że w Bawarii, - bo o nią chodzi w tym artykule - jest podobnie. Tyle że tam znaleźli się mądrzy i odważni ludzie, którzy poszli z tym do sądu i mają rosnące szanse na wygranie procesu. Do tekstu..
Australia przeciera nowe szlaki dla osób transpłciowych
Andrzej Konrad Trzeciak (16-09-2011)
Oprócz dotychczasowy symboli M (male) i F (female) pojawi się symbol X (indeterminate). Zarówno osoby transseksualne, jak i obojnacze będą mogły wybrać trzecią z możliwych opcji. Do tej pory istniała możliwość wyboru jedynie pomiędzy dwoma standardowymi opcjami, a zmian dokonywano jedynie, w przypadku, gdy osoba przeszła operację. Do tekstu..
Z ambony nie można bezkarnie głosić nieprawdy – niestety tylko w Niemczech
Andrzej Wendrychowicz (30-08-2011)
Federalny Sąd Administracyjny stwierdził, że "religijna wolność wypowiedzi, także jeśli chodzi o głoszenie kazań, nie może mieć żadnego pierwszeństwa przed ochroną czyichś dóbr osobistych i godności". Początkiem sprawy i sporu było kazanie bpa Müllera w którym wielebny zarzucił krytykowi religii Schmidt-Salomonowi, że gotów byłby legitymizować mordowanie ludzkich dzieci skoro coś takiego jest wśród goryli górskich ich naturalnym zachowaniem. Do tekstu..
Sąd powołuje biegłego homeopatę ds. chorób polskiej polityki
Mariusz Agnosiewicz (17-07-2011)
Jeśli można leczyć bez dowodów, to dlaczego nie można skazywać bez dowodów, które póki co staroświecko się wymaga? Dlaczego do procesu karnego nie włączyć jasnowidza, który powie, czy oskarżony popełnił zarzucany mu czyn? Homeopatia z prawa farmaceutycznego niczym gangrena infekuje system i wpływa na myślenie o systemie prawnym. Do tekstu..
Młot na pedofilów
Adrian Zwoliński (14-07-2011)
Idiotyczne powiedzonka i "mądrości" ludowe potrafią wpływać na nasz osąd o wiele mocniej, niż sądzimy: "w każdej opowieści jest ziarnko prawdy", czy "tylko winny się tłumaczy". Posądzenie nader często jest społecznym wyrokiem. Łatwo przychodzi ludziom oskarżać sąsiada o pedofilię, a równocześnie skandale pedofilskie w Kościele rozchodzą się w Polsce bez większego echa i wielu katolików zwyczajnie je ignoruje. Czasem mam wrażenie, że gdyby można byłoby używać sutanny w grach RPG, byłaby najpotężniejszym artefaktem w rozgrywce. Do tekstu..
Konkordat polski z 1925 roku. Zagadnienia prawno-polityczne
Jerzy Wisłocki (07-07-2011)
W swoim brzmieniu konkordat zawarty przez Polskę w dwudziestoleciu międzywojennym dawał Kościołowi katolickiemu, w porównaniu z innymi państwami europejskimi, najwięcej uprawnień. Próbę zahamowania nadmiernych żądań episkopatu podjęli kolejni ministrowie wyznań religijnych: dr Gustaw Dobrucki (1927-1928), Kazimierz Świtalski (1928-1929) i Sławomir Czerwiński (1929-1931). Do tekstu..
Prawa socjalne - prawami człowieka
Jerzy Kolarzowski (04-07-2011)
Historia kontynentu europejskiego, poczynając od epoki Renesansu stanowi cywilizacyjny fenomen rozwojowy. Wychodzeniu z ograniczeń ustroju feudalnego towarzyszył niezwykły rozwój technologiczny, poszerzanie obszarów tolerancji i możliwości rozwoju jednostek utalentowanych. W tych trzech zakresach Europa z jej różnorodną kulturą górowała nad innymi obszarami cywilizacji pozaeuropejskich. Do tekstu..
Urządzić cały kraj…
Romana Kolarzowa (24-04-2011)
Życie publiczne toczy się w Polsce torami nader nie-prawymi, wyznaczanymi przez afery, awantury i skandale. Ale to nie złe prawa tworzą afery i skandale, nie one wdają się w awantury; nie prawa wreszcie do tego wszystkiego przyzywają media. Wszystko to (i wiele jeszcze nieprawości pomniejszych) czynią ludzie, w świadomości których wszelkie normy, reguły czy przepisy są tylko formalnością do ominięcia. Te stronnictwa oraz instytucje, znieprawiające przestrzeń publiczną w Polsce, tworzą najzwyklejsi obywatele. Wnoszą w posagu nie co innego, tylko swoją osobistą kulturę prawną Do tekstu..
Europa wieku oświecenia a świat islamu
Piotr Napierała (10-04-2011)
Czym był islam i kim byli muzułmanie dla Europejczyków XVIII stulecia; kimś zupełnie obcym czy znajomym? Od XVI wieku muzułmańskie Imperium Osmańskie było stałym elementem europejskiej gry politycznej i dyplomatycznej, dlatego trzeba było przejść nad tym faktem do porządku dziennego. Duch krucjatowy właściwie wygasł, dlatego na przykład niemieccy protestanci mogli cieszyć się z postępów tureckiej armii, które nie pozwalały cesarzowi Karolowi V wysłać wszystkich swych sił na tłumienie "herezji". Do tekstu..
Droga krzyżowa Lautsich
Agnieszka Zakrzewicz (26-03-2011)
Po uzyskaniu pozytywnego wyroku pierwszej instancji w Strasburgu, rodzina Albertin-Lautsi stała się ofiarą wielokrotnych aktów przemocy - wyrażonych w słowach i czynach - na ich domu wymalowano czerwone krzyże, dostawali listy anonimowe wzywające ich, by opuścili miejscowość i kraj, a także pogróżki przemocy fizycznej. To jednak nie koniec "drogi krzyżowej" we Włoszech... Do tekstu..
O występowaniu z Kościoła
Robert Prochowicz (27-12-2010)
Nie ma też w polskim prawie przepisów regulujących sposób (procedurę) wstępowania lub występowania ze związków religijnych - ustawodawca pozostawia to do zdefiniowania samym związkom wyznaniowym. O ile jest czymś naturalnym, że to związek wyznaniowy ustala kogo i na jakich zasadach przyjmuje w szeregi swych członków, to pozostawienie takiej dowolności w kwestii opuszczania tego związku może prowadzić (i prowadzi) do nadużyć. Do tekstu..
Karalne rozsypywanie prochów, czyli o absurdach polskiego prawa
Maciej Twardowski (18-12-2010)
W czerwcu 2009 biskupi przedstawili dokument "Obrzędy pogrzebu związane z kremacją zwłok". Znajdujemy w nim potwierdzenie, że Kościół zaleca zachowanie dotychczasowego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Dopuszczając możliwość kremacji zwłok, jeśli "jeśli nie została dokonana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej, a zwłaszcza jeśli nie podważa wiary w zmartwychwstanie ciała." Rozsypywania prochów nie przewiduje. Czy zatem nowelizacja ustawy spotka się zatem ze sprzeciwem ze strony Kościoła? Do tekstu..
Sieci (za bardzo) inteligentne
Adrian Zwoliński (23-09-2010)
Dzięki nim posłuchamy dyszącej do słuchawki "gorącej Kasi", poznamy miłość naszego życia, dowiem się od wróżki, czy zdobędziemy wymarzoną pracę i weźmiemy udział w audiotele. To wszystko dzięki nim - sieciom inteligentnym. Tak bardzo inteligentnym, że potrafiącym wykiwać niejednego "użytkownika końcowego". Do tekstu..
Krytyka pozytywizmu prawniczego u Gustava Radbrucha
Adam Gałamaga (07-02-2010)
Jednym z zasadniczych problemów pojawiających się w każdej teorii prawa stanowią moralne implikacje prawa stanowionego. Żadna teoria prawa nie może obyć się bez założeń o charakterze moralnym, nawet w koncepcjach opartych na pozytywizmie prawniczym leży u podstaw określony światopogląd bądź ideologia. W rzeczywistych sytuacjach życiowych konflikt między prawem a moralnością ukazuje się jako kolizja między zewnętrznie ustanowionym porządkiem prawnym (prawo pozytywne) a prywatnymi wyobrażeniami danej osoby o tym, co jest moralnie słuszne. Do tekstu..
Uwagi o projekcie ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Tomasz Twardowski (05-02-2010)
Celem naszych działań jest oparcie rozwoju gospodarki narodowej na bioekonomii, a zatem na wiedzy oraz zasobach odnawialnych. Biotechnologia, podobnie jak inne innowacyjne technologie [informatyka, komunikacja] jest już obecnie motorem postępu w zakresie produkcji nowoczesnych leków i metod terapeutycznych, bioenergetyki i biomateriałów. Postęp biogospodarki uwarunkowany jest harmonijną współpracą w wielu obszarach, które są równocenne i mają zasadniczy wpływ na przyszłość naszego kraju, jak przykładowo sfery: nauki, bankowości, legislacji. Do tekstu..
GMO czyli kto łamie prawo?
Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa (05-02-2010)
Jeszcze niedawno Pan Eurodeputowany, Janusz Wojciechowski, składał zawiadomienia do Prokuratury i NIK oskarżając polskich rolników o nielegalne uprawy GMO, były prowadzone przeciwko nim dochodzenia prokuratorskie. Dzisiaj dochodzenia te są umarzane, ponieważ w postępowaniu wyjaśniającym nie stwierdzono żadnych przesłanek świadczących o złamaniu prawa. Ministerstwo Rolnictwa jak i Środowiska przyznały oficjalnie, że uprawy dopuszczonej w Unii Europejskiej odmiany kukurydzy są legalne. Czy pan poseł przeprosił rolników? Oczywiście, że nie. Czy można oskarżać kogoś bezpodstawnie o łamanie prawa? Wygląda na to, że tak. Do tekstu..
Moralne i polityczne ugruntowanie praw człowieka
Adam Gałamaga (30-01-2010)
Gdy ktoś powołuje się dzisiaj na prawa człowieka, to z reguły ma na myśli ich konkretne kodyfikacje prawne, a w szczególności Powszechną Deklarację Praw Człowieka ogłoszoną przez ONZ 10 grudnia 1948 roku. Wielu ludzi zdecydowanie popiera postulaty w niej zawarte uznając, że są one racjonalne i warte realizacji. Prawo do życia, prawo do uczciwego procesu sądowego czy do wolnego wybrania zawodu wydają się dla wielu ludzi oczywiste, a pogwałcenie tych praw często budzi sprzeciw. Można powiedzieć, że prawa człowieka są uznawane ogólnie za "dobrą rzecz", pod którą można się bez wahania podpisać. Niektórym takie postawienie sprawy jednak nie wystarcza, chcą oni bowiem dokładnie wiedzieć, jaki ontologiczny status mają tego typu prawa, i na ile można je uznać za rzeczywiste. Do tekstu..
Społeczne niebezpieczeństwo czynu jako problem kodyfikacyjny
Tomasz Kaczmarek (03-12-2009)
Podzielam w pełni celną krytykę A. Zolla dotyczącą tych orzeczeń Sądu Najwyższego, w których ten ustala, jakie okoliczności sprawiają, że określona kategoria czynów realizujących znamiona typu nie jest przestępstwem z uwagi na brak społecznego niebezpieczeństwa. Jest dla mnie rzeczą oczywistą, że z chwilą, gdy jakikolwiek sąd, w tym również najwyższej instancji, wyjdzie poza zakres konkretnego zdarzenia i zechce orzekać o braku społecznie ujemnej treści w ustawowym typie przestępstwa, którego społeczną szkodliwość przesądził już ustawodawca, to tym samym narusza on konstytucyjną zasadę trójpodziału władz i wkracza w rewiry nie dla niego zastrzeżone. Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365