Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
189.313.228 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29036 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Wojna na Ukrainie skończy się w 2022?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 208 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
Sądząc po zróżnicowaniu jakie obserwujemy dzisiaj, jest rzeczą prawie pewną, że tylko niewielka mniejszość naszych przodków, miała kiedykolwiek czas lub skłonność do pytania o sens działań, w których sami uczestniczyli u boku swoich krewnych i sąsiadów.
Przegląd wyników wyszukiwania

Homo sovieticus – spór o człowieka
Patrycja Walter (31-10-2009)
Dramat homo sovieticusa rozgrywa się w dwóch aktach. Pierwszy akt przypada na okres sprzed upadku systemu - powiedziałabym, że homo sovieticus pozostaje w błogiej nieświadomości. Przypomina to niewinny sen bez cienia odpowiedzialności za własne czyny, myśli, bez konieczności podejmowania skomplikowanych wyborów życiowych czy moralnych. Wszystko jest proste. Akt drugi rozpoczyna się z chwilą, gdy system totalitarny wypiera, nazwijmy to, system wolności. Homo sovieticus zostaje gwałtownie wyrwany ze spokojnego snu. Nagle w jego nieprzygotowane ramiona wpychana jest wolność. Do tekstu..
Chrzest Konstytucji (30-10-2009)
Kilka dni temu zapanowało poruszenie opinii publicznej nierozumnym zachowaniem pewnego prokuratora, który w piśmie do oskarżonego powołał się na naruszenie przezeń Dekalogu. Wypada więc przypomnieć w jaki sposób argumentowali nasi sejmowi konserwatyści w projektach zmiany najwyższego aktu prawnego Rzeczypospolitej: "Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone podczas homilii w Kaliszu (...), a także słowa wygłoszone podczas homilii w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 r. (...) Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia powiedział: (...) Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego: (...)". Do tekstu..
Materializm a spirytualizm
Daniel Krzewiński (30-10-2009)
Człowiek, który pragnie zrozumieć otaczający go świat, staje przed bardzo ważnym problemem, a mianowicie, czy materialny świat, składający się z rzeczy dostępnych nam bezpośrednio i oddziałujących na nasze zmysły, jest jedyną rzeczywistością, czy też jak twierdzą niektórzy, poza nią znajduje się inna niematerialna rzeczywistość, coś ukrytego i niedostępnego dla wzroku i słuchu, w dodatku rzeczywistość ta jest zupełnie odmienna od przedmiotów jakie obserwujemy w życiu codziennym. Do tekstu..
Galerianki, czyli o niskiej i wysokiej kulturze (współ)życia
Elżbieta Binswanger-Stefańska (30-10-2009)
O ile, owszem, czasami chodzi jeszcze o zapewnienie sobie podstawowego bytu, o tyle raczej jest wręcz odwrotnie w porównaniu z prostytucją wynikającą z biedy i niewiedzy poprzednich wieków. Dziś dziewczęta finansują sobie studia z tak pozyskanych pieniędzy. Studia, książki, kosmetyki, ubrania... I tak doszliśmy do najnowszej odmiany prostytucji, prostytucji ery konsumpcji. Napędzana nadprodukcją i reklamami konsumpcja szybko przybiera formę rozbuchaną, konsumpcjonizmu. Już nie wystarczy "mieć", hasło czasów to "zmieniać". Do tekstu..
Lud, motłoch, motłoszenie
Jerzy Drewnowski (29-10-2009)
Elity umysłowe na ogół głoszą, iż tak zwane masy nie są i nie będą nigdy zdolne do kierowania sobą. Rzecz to zresztą tym niebezpieczniejsza, że w obecnej epoce globalnej retenebracji mamy po raz kolejny w dziejach szczególne powody ku temu, by wiarę w suwerenny lud utracić w istotnej mierze: programowe i zmasowane przywracanie społeczeństw do stanu niedorosłości, umacniającej oligarchiczny porządek zawłaszczania, ma szansę na dopasowanie rzeczywistości do jej ideologicznych obrazów. Do tekstu..
Więź społeczna i dziedzictwo przesądów
Andrzej Koraszewski (28-10-2009)
O więzi społecznej pisze się współcześnie mało, chociaż w mojej młodości była gwoździem kilku socjologicznych sezonów. Trudno o wątpliwości, że nasze myślenie podporządkowane jest grupie, a nasza zdolność formułowania samodzielnych sądów ograniczana jest przez język, przez przekaz wizji świata w wielopokoleniowej tradycji, przez częstotliwość występowania pewnych opinii w danym środowisku, a wreszcie przez niebezpieczeństwo ostracyzmu ze strony środowisk, z którymi jesteśmy związani emocjonalnie i od których jesteśmy uzależnieni materialnie. Do tekstu..
Złożoność wyjaśniona. Część 4.
Vinod K. Wadhawan (28-10-2009)
Natura informacji. Stopień złożoności układu może być z grubsza zdefiniowany jako ilość informacji potrzebnej do zdefiniowania budowy i funkcji tego układu. Ale co rozumiemy przez "informację"? W tym artykule wprowadzam podstawy teorii informacji, naświetlam odwrotność związku między informacją a entropią i omawiam komputacyjną naturę wszystkich zjawisk naturalnych. Do tekstu..
Kinezjologia edukacyjna czyli nasz pierwszy kontakt z pseudonauką w szkole
Tomasz Witkowski (28-10-2009)
Historia twórcy kinezjologii edukacyjnej zaczyna się niczym łzawa opowieść wyjęta wprost z czasopism dla kobiet. Chłopiec imieniem Paul cierpi na dysleksję. Ma kłopoty w nauce, naśmiewają się z niego rówieśnicy. W końcu, niezwykle po amerykańsku, postanawia wziąć los w swoje ręce. Zaczyna eksperymentować ze sobą, ćwiczyć. W wyniku tych prób wypracowuje metodę, która pozwala mu poradzić sobie z własną słabością i dzięki temu przezwycięża dysleksję. Dziś kinezjologia edukacyjna jest przykładem pseudonauki, która pomimo zmasowanej krytyki naukowej nadal świetnie się rozwija. W Polsce rozgościła się głównie w obszarach nauczania przedszkolnego, wczesnoszkolnego i w terapii psychologiczno-pedagogicznej. Funkcjonuje tam z błogosławieństwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do tekstu..
Lekcja wyniesiona z Kabulu
Phyllis Chesler (27-10-2009)
Jest już niemal rok 2010 i wielu muzułmanów (i ich zachodnich sympatyków) nadal zaprzecza, że islam lub muzułmanie są w jakikolwiek sposób odpowiedzialni za zbrodnie przeciwko ludzkości, które popełniają - a większość z nich przeciwko innym muzułmanom. Twierdzą oni, że to Izrael ich do tego zmusił, że zmusiły ich do tego obnażone, zachodnie kobiety, szczególnie te z nagimi twarzami w mundurach bojowych (w Kuwejcie). Żydowska i zachodnia obecność na świętej muzułmańskiej ziemi, obrazy przekazywane przez satelity telewizyjne i przez Internet zmusiły bin Ladena do obrony honoru ummah przed zdeprawowanymi wartościami Zachodu. Do tekstu..
Niemowlęta dopasowują słowa do ludzkich twarzy, a krzyki małp do małpich twarzy
Ed Yong (27-10-2009)
Dzieci prawdopodobnie mają wrodzoną zdolność przewidywania typów odgłosów, które łącza się  z określonymi wizerunkami i vice versa. Anatomia kształtuje dźwięki zawołań w "audio-podpisy", które są charakterystyczne dla każdego gatunku. Ludzkie struny głosowe nie mogą wytworzyć tego samego repertuaru dźwięków, co małpy i odwrotnie. Małpy mogą wytwarzać dźwięki o szerszej skali częstotliwości niż ludzie, ale dzięki innowacjom w budowie naszych ust i języka, jesteśmy lepsi we wprowadzaniu niewielkich zmian w dźwiękach w obrębie naszego węższego zakresu. Do tekstu..
Heraklit z Efezu
Daniel Krzewiński (27-10-2009)
Ogromną sławą cieszy się przypisywane Heraklitowi powiedzenie: ,,wszystko płynie". Stwierdzenie ogólnej płynności rzeczy, oraz zmienności zjawisk, jest zasadniczym elementem poglądu Heraklita. Wszystko płynie, wszystko się zmienia, nie ma nic stałego. Dla wyrażenia tej myśli Heraklit ucieka się do obrazowego porównania ulegającego zmianom wszechświata, z płynącą rzeką. Ruch jest właściwy wszystkiemu co istnieje. Cała natura bez przerwy zmienia swój stan. Do tekstu..
Zombi będą ucztować na Karen Armstrong przez słomkę
PZ Myers (25-10-2009)
Nie sprzeciwiam się religii dlatego, że uważam wszystkich jej wyznawców za ludzi dosłownie odczytujących pisma święte lub za przeciwników nauki; wiem, że większość myśli mętnie lub są pragmatycznymi oportunistami, którzy chętnie używają produktów nauki i inżynierii bez wielkiej troski o procesy, które potrzebne były, by je rozwinąć. Uważam religię za wroga nauki, ponieważ powoduje ona krótkie spięcie myśli krytycznej i daje wierzącym ucieczkę w zabobony. Jak długo religia uczy, że odpowiedzi na kwestie realnego świata można znaleźć w objawieniu, autorytecie i interpretacji świętych tekstów, tak długo wiara jest nieprzyjazna wobec naukowego myślenia. Do tekstu..
Czym różnią się republikańska i liberalna wizja społeczeństwa obywatelskiego?
Patrycja Walter (25-10-2009)
Liberałowie postulują budowę społeczeństwa obywatelskiego, gdyż tylko ono może zrównoważyć siłę państwa. Akcentują, że wspólnota składa się z wolnych jednostek o różnych przekonaniach, wyznaniach, światopoglądach, współistniejących ze sobą w ramach prawa i szanujących się nawzajem. Jednostka - liberalna jest wolna, rozumna moralnie i autonomiczna, zaś jednostka komunitarianów - jest zakorzeniona we wspólnocie i jest produktem socjalizacji. Dla liberałów zbiorowość jest wtórna wobec jednostki, dla komunitarianów, wspólnota jako pierwotna kształtuje tożsamość jednostek. Społeczeństwo w koncepcjach liberalnych to zatem sieć wzajemnych współzależności i interakcji między jego członkami, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie wolności indywiduum, poprzez pewien katalog zasad współistnienia, który zapobiega samowoli, chaosowi czy tyranii. Do tekstu..
Ida znokautowana
Jerry Coyne (24-10-2009)
Jeśli śledziliście blogi o ewolucji, to wiecie, że odkrywcy skamieliny cudownego naczelnego, Darwinius masillae, ogłosili, iż jest to kluczowa "forma przejściowa" w ewolucji człowieka: ogniwo łączące dwie główne gałęzie ewolucyjne naczelnych, z jednej strony antropoidów, a z drugiej lemurów i lorisów. Wielu blogerów, którzy przeczytali pierwszy artykuł, miało wątpliwości, stwierdzając, że analiza filogenetyczna jest zbyt wyrywkowa. No cóż, wygląda na to, że blogerzy mieli rację, a naukowcy, którzy opisali Idę, mylili się. Do tekstu..
Raport o Rozwoju Społecznym w Państwach Arabskich
Nimrod Raphaeli (23-10-2009)
ONZ-owska komórka badawcza ds. rozwoju wydała piąty tom w serii "Raport o Rozwoju Społecznym w Państwach Arabskich" (Human Development Report) autorstwa intelektualistów i uczonych z krajów arabskich, którzy nie mają szans na to, by ich głos był wysłuchany we własnych krajach. We wstępie autorzy ubolewają nad faktem, że w siedem lat po publikacji pierwszego HDR (2002) "linia spadku prześledzona w tej analizie mogła się pogłębić". Obecny HDR jest nastawiony na ustalenie, dlaczego przeszkody rozwoju społecznego "okazały się tak oporne". Do tekstu..
Jan Duns Szkot i konstruktywny krytycyzm w filozofii średniowiecznej
Daniel Krzewiński (23-10-2009)
Jan Duns Szkot przyznaje rozumowi samodzielność i w filozofii widzi zwartą przedmiotowo i metodycznie dyscyplinę, dla której jedynym kryterium pozostaje rozum. Ile więc razy wypowiada się on jako filozof, tyle razy ściśle przestrzega zasady, by nie wykraczać poza dane doświadczalne i posługiwać się jedynie metodą racjonalnego myślenia przy ich ujmowaniu. Równocześnie nie dopuszcza, aby teolog bez zastrzeżeń usłużebniał sobie filozofię, a filozof wkraczał w obręb teologii. Do tekstu..
Śmiertelna spirala
Colin Brewer (22-10-2009)
Dla mnie jednak najrozkoszniejszą ironią był zawsze sposób, w jaki przeciwnicy aborcji ujawniają swoją fundamentalną nieuczciwość i hipokryzję w małej sprawie milionów bardzo maleńkich "nienarodzonych dzieci" (lub potencjalnych Beethovenów, jak imputują niektórzy), które są - by użyć ich określenia - mordowane co roku przez działania środków antykoncepcyjnych, szczególnie, choć nie wyłącznie, wkładki domacicznej (IUD) czyli "spirali". Rozkoszność ironii wzrasta, ponieważ część tej nieuczciwej argumentacji (chociaż bez żadnej hipokryzji) powtarzana jest czasem przez zwolenników wolności wyboru przez kobietę. Do tekstu..
Wielowymiarowość filozofii Stanisława Brzozowskiego
Radosław Paweł Wiśniewski (22-10-2009)
Filozofii Brzozowskiego nie sposób jednoznacznie sklasyfikować, nie da się jej zamknąć w jakichkolwiek ramach. Okresy identyfikacji autora Idei z nietzscheanizmem, marksizmem, z filozofią pracy czy z ideami Sorela, były wprawdzie bardzo emocjonalne i głębokie, ale zawsze przejściowe, służyły jako kolejny szczebel ku urzeczywistnianiu jego własnych intelektualnych projektów. Ryzykownie jest też określać Brzozowskiego mianem modernisty, czy przedstawiciela Młodej Polski, gdyż wtedy znaczyłoby to, że cały dorobek filozoficzny polskiego myśliciela da się sprowadzić do zamkniętej już epoki, że nie można w nim dostrzec jakichkolwiek odniesień do współczesności. Do tekstu..
Delegalizacja Obozu Narodowo-Radykalnego
Maciej Twardowski (22-10-2009)
13 października doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Sąd Rejonowy w Opolu zdelegalizował Obóz Narodowo-Radykalny z Brzegu. Mainstreamowe media bardzo szybko podjęły temat, niemal natychmiast dochodząc do jednoznacznej konkluzji - że stało się dobrze. Zastanawiam się jednak, czy jest to do końca słuszne, czy święcenie zwycięstwa nad nacjonalistycznym ekstremizmem nie może okazać się w tym kontekście myśleniem życzeniowym lub dziecięcą naiwnością. Do tekstu..
Obnośne sado-maso
Mariusz Agnosiewicz (21-10-2009)
W założeniu ascetyczny i pokutny ruch na pograniczach Kościoła nie zdołał utrzymać swojego charakteru i wkrótce przerodził się w swoje całkowite przeciwieństwo: ruch seksualnego wyzwolenia. Sadomasochistyczna natura seksualna nie jest jakąś marginalną dewiacją, ale pojawia się u bardzo wielu osób, choć tylko u niektórych znajduje swą ekspresję. W słynnych badaniach seksualności ludzkiej Kinseya aż 22% mężczyzn i 12% kobiet przyznało, że reaguje podnieceniem na opowiadania zawierające treści sadomasochistyczne. 55% mężczyzn i 50% kobiet stwierdziło, że reaguje seksualnie na gryzienie. Badacze zajmujący się zjawiskiem sadomasochizmu szacują dziś, że ok. 10% ludzi stosuje praktyki sadomasochistyczne. Aktualnie sadomasochizm w większości krajów traktowany jest jako zaburzenie seksualne, choć w 2009 roku Szwedzi usunęli je z krajowej klasyfikacji chorób. Do tekstu..
Złożoność wyjaśniona. Część 3
Vinod K. Wadhawan (21-10-2009)
W samym momencie Wielkiego Wybuchu i wkrótce potem było bardzo mało lub w ogóle nie było złożoności. Dlaczego więc widzimy tak wiele złożoności wokół nas? I dlaczego złożoność wzrasta nieustannie? Odpowiedzi na te pytania wymagają nieco pracy przygotowawczej, szczególnie jeśli chcemy uniknąć niewyjaśnionego żargonu. Przeprowadzam tę pracę przygotowawczą w tym i w kilku następnych artykułach z tej serii. Wyjaśnieniem powodu nieustannego wzrostu złożoności naszej ekosfery jest to, iż Słońce bombarduje ją energią z niską entropią lub energią wysokiej jakości. Do tekstu..
Mrówki rozprzestrzeniają kolektywną odporność poprzez kontakt
Ed Yong (21-10-2009)
Wyobraź sobie, że dostajesz silnego przeziębienia, ale i tak odważnie decydujesz się pójść do pracy. Zamiast w żartach zakrywać usta i drwiąco trzymać się od ciebie z daleka, twoi koledzy zachowują się całkowicie normalnie, a niektórzy z nich zaczynają cię nawet o ciebie ocierać. Jest to dziwny scenariusz, ale nie w przypadku mrówek. Olbrzymie kolonie i zintensyfikowaną współpraca mrówek powoduje, że są to dobre środowiska do rozwoju pasożytów i infekcji. Choroby zakaźne w ściśle powiązanych koloniach są kłopotliwe i nie jest zaskoczeniem, że owady społeczne wyewoluowały sposoby na zatrzymywanie rozprzestrzeniania się infekcji. Do tekstu..
Kreacjoniści w Polsce
Krzysztof Kotecki (21-10-2009)
Wiele nieporozumień na linii kreacjoniści-ewolucjoniści bierze się niewątpliwie z braku zainteresowania tym, co druga strona ma do powiedzenia. Dlatego, by nie powielać tak poważnego błędu, jak usłyszałem, że w Poznaniu odbędzie się wykład pod jakże wciągającym hasłem "Czego Darwin nie wiedział" uznałem, że warto się pofatygować. Nim udałem się na samo spotkanie, odwiedziłem stronę internetową informującą o spotkaniu. Można tam było znaleźć zdjęcie zaproszonego gościa, dr. Geoffa Barnarda, biochemika z Cambridge, notkę o tym, że organizatorem spotkania jest Biblijne Towarzystwo Kreacjonistyczne i szczerze mówiąc niewiele więcej użytecznych informacji. Nie zrażony takim brakiem danych udałem się na spotkanie, zainteresowany tym, co kreacjoniści mogą nowego nam powiedzieć. Do tekstu..
Były przewodniczący Human Rights Watch krytykuje tę organizację
Robert Bernstein (20-10-2009)
Jako założyciel Human Rights Watch i przez 20 lat jej aktywny przewodniczący, obecnie zaś emerytowany, honorowy założyciel-przewodniczący, muszę zrobić coś, czego nigdy nie przewidywałem: muszę publicznie przyłączyć się do krytyków tej organizacji. Od początku misją Human Rights Watch było zmuszanie zamkniętych społeczeństw do otwierania się, głoszenie podstawowych wartości i wspieranie dysydentów. Ale ostatnie raporty HRW o konflikcie izraelsko-arabskim pomagają tym, którzy chcą zamienić Izrael w pariasa. Do tekstu..
Racjonalizm jako religia
Andrzej Koraszewski (20-10-2009)
Co i rusz albo czytam, albo słyszą, że ateizm to tylko inna religia, racjonalizm to też religia, wierzycie w naukę itp. itd.. Bardziej uczeni w wikipedii marszczą intelektualnie czoła i powiadają, że racjonalizm to religijny scjentyzm. No i masz babo placek. Kiedy takie cosik głosi stworzenie głęboko religijne, sprawa wydaje się jasna - wyuczony do pogardy dla wszelkich innych religii wyznawca religii prawdziwej (czyli odziedziczonej po dziadkach) ma powody, by sądzić, że każda istota ludzka posiada wiarę religijną, ale niektórych dziadkowie zbłądzili, więc ich wnukowie wierzą w złego boga i pójdą do piekła, a innych znowu szatan zwiódł z bożej drogi i jeszcze bardziej za swoje dostaną. Do tekstu..
Emisje – szukanie winnych
Bjørn Lomborg (20-10-2009)
Panika szerzy się wśród działaczy na rzecz drastycznych cięć emisji dwutlenku węgla. Zaczyna być oczywiste, że szeroko roztrąbione spotkanie w Kopenhadze w grudniu tego roku nie dostarczy wiążącej umowy międzynarodowej, która doprowadziła by do istotnej zmiany w kwestii globalnego ocieplenia. Po wzniosłej retoryce i wielkich obietnicach politycy rozpoczęli szukanie winnych. Kraje rozwijające się obwiniają o brak postępu kraje bogate. Wielu obwinia USA, które przed spotkaniem w Kopenhadze nie będą miały gotowych przepisów prawnych o ustalaniu limitów i handlu emisjami (cap-and-trade). Do tekstu..
List otwarty rolników w sprawie GMO (20-10-2009)
Rolnicy jak i Organizacje, które ich reprezentują - Stowarzyszenie "Koalicja Na Rzecz Nowoczesnego Rolnictwa", Polski Związek Producentów Kukurydzy, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, nie mogą patrzeć obojętnie na tych, którzy nie przedstawiają faktów dotyczących uprawy kukurydzy z genem MON 810bt , siejąc grozę i niepokój wśród rolników, a przede wszystkim konsumentów, którzy chcą mieć żywność zdrową, dostępną i tanią. Poniżej publikujemy list trzech organizacji rolniczych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Ministra Środowiska Macieja Nowickiego. Do tekstu..
Modlitwa przed dzwonkiem
Monika Stogowska (19-10-2009)
Rzecz nie jest szeroko rozgłaszana. Na którejś przerwie przypadkowo podsłuchałam rozmowę koleżanek: - Ale ja tam muszę coś mówić, przedstawić się, czy coś? - dopytywała się jedna. - Nie, co ty, tam jest fajnie, bardzo przyjazna atmosfera, spodoba ci się - uspokajała druga. Myślałam wtedy, że chodzi o spotkanie jakiegoś kółka filozoficznego. Jednak po chwili ktoś wyjaśnił nieobecność dziewczyn: poszły się modlić. Odpowiedzi na pytanie szukam u Moniki, koleżanki z klasy, która niedawno zaczęła odwiedzać modlitewną salę na przerwach. Mówi, że o spotkaniach dowiedziała się jeszcze przed rozpoczęciem nauki w czwórce - w czasie wiosennych rekolekcji, od znajomych ze Wspólnoty Odnowy w Duchu Św. Do tekstu..
Zróżnicowanie psiej sierści, odkrycie dziedziczenia
Matthew Cobb (19-10-2009)
Sztuczna selekcja stosowana przez dziewiętnastowiecznych hodowców była dla Darwina kluczem do zrozumienia selekcji naturalnej jako siły, która potrafi spowodować pozornie ukierunkowane zmiany ewolucyjne. I wytłumaczenie to jest o wiele bardziej przekonujące niż cokolwiek, co są w stanie wymyślić zwolennicy kreacjonizmu. Choć psy i ludzie żyją razem od około 15 000 lat, "chów" psów jest bardzo świeżym wynalazkiem - liczącym sobie niespełna 200 lat. Kiedy mówimy o psiej sierści, w ciągu kilkuset lat sztuczna selekcja wyłącznie trzech genów zaowocowała niezwykłą różnorodnością fenotypów. Do tekstu..
Chrześcijańska prawica: przydawanie konserwatyzmowi złej sławy
Edmund Standing (19-10-2009)
Konserwatyzm nie opiera się na szalonych zasadach, religijnym fundamentalizmie ani pseudonauce. Jednak ten rodzaj konserwatyzmu znowu daje znać o sobie po wyborze demokratycznego prezydenta. Jest to haniebne i głęboko zawstydzające i nie wróży dobrze przyszłości sensownego konserwatyzmu w USA. Butterflies & Wheels w przeglądzie nowości dał link do artykułu o amerykańskiej "konserwatywnej" alternatywie do Wikipedii, miejscu nazwanym 'Conservapedia', które chełpi się tym, że jest "wiarygodną encyklopedią". Do tekstu..
Postawa religijna socynian w konfrontacji z rzeczywistością późnej Reformacji
Jerzy Kolarzowski (18-10-2009)
Dla socynian ich odrębna religia miała podobnie ważkie znaczenie jak dla innych odłamów protestantyzmu luteran czy kalwinistów. Na ich ukształtowaną religię składał się system podstawowych treści, formujący wszechobejmujące trwałe nastroje i motywacje, którym nadano status takiej faktyczności, że nastroje te i motywacje stawały się rzeczywiste. Socynianie akceptowali cywilizacyjno-kulturowe zdobycze zarówno Renesansu jak i Reformacji i uważali, że nie można ich od siebie oddzielić. W imię przyszłości z tradycji chrześcijańskiej pozostawili zaledwie kilka koniecznych prawd do wierzenia i Pismo Święte traktowane jako wyłączny fundament ich religijności. Do tekstu..
Darwinopterus i mozaikowa, modularna ewolucja
PZ Myers (18-10-2009)
U pterodaktyli czaszki najpierw wyewoluowały wyspecjalizowaną morfologię, a procesy ewolucyjne ukształtowały ciało później. Podobną zasadę widzimy w akcji także w linii rodowej hominidów, ale zmiany następowały odwrotnie. Najpierw rozwinęliśmy dwunożność w gatunkach takich jak Ardipithecus i Australopithecus, a specjalizacja naszych czaszek (do pomieszczenia tego wielkiego mózgu, z którego jesteśmy tacy dumni) przyszła później. Do tekstu..
Popularność szarlatanerii w obliczu nieskuteczności polskiej służby zdrowia
Maciej Twardowski (18-10-2009)
Medycyna to prawdopodobnie jedna z najbardziej racjonalnych dziedzin nauki. Wszakże to od związanej z nią odkryć w dużym stopniu zależy nie tylko postęp cywilizacyjny, ale przede wszystkim jakość naszego życia. Dzięki dokonaniom pokoleń lekarzy cywilizacja ludzka uczyniła ogromny krok naprzód. Niestety doświadczenie dnia codziennego wskazuje na spory dysonans między nauką jako taką, a tworem zwanym szumnie polską "służbą zdrowia". Do tekstu..
Wywiad z Russellem Blackfordem i Udo Schüklenkiem
Tauriq Moosa (18-10-2009)
Nie wątpię, że niektórzy ateiści potrafią być uparci lub zadufani, jak każdy inny, ale wyrażenie, którym naprawdę gardzę, to "fundamentalistyczny ateista". Fundamentalistycznym ateistą musiałby być ktoś, kto trzyma się dosłownie czegoś podobnego do księgi świętej, także w obliczu dowodów. No dobrze, mogą istnieć tacy ateiści gdzieś w świecie (może na przykład doktrynerscy marksiści), ale są oni rzadkością. Są bardzo nietypowi dla tego, co widzimy w obecnej fali otwartego ateizmu, reprezentowanego przez ludzi takich jak Dawkins i Dennett. Na ogół ludzie zostają ateistami z powodu braku dowodów dla pewnych przekonań religijnych lub z powodu istnienia pozytywnych dowodów przeciwko pewnym przekonaniom. Do tekstu..
Polański i nieprzedawnianie
Dominique Strebel (17-10-2009)
Sprawa Polańskiego postawiła społeczeństwo szwajcarskie przed pytaniem: Czy jest sens jeszcze dziesiątki lat po popełnionym czynie bezwzględnie ścigać winnego? Mimo że ofiara chce zapomnieć i spoglądać w przyszłość. I mimo, że dziś 76-letni winny tamtego czynu przez 32 lata nie zrobił niczego niegodnego z prawem - i tym samym prawdopodobnie nie stanowi zagrożenia społecznego przez resztę życia. Więc co jest celem takiego bezwzględnego ścigania? Najczęściej służy to tylko potrzebie zemsty ze strony społeczeństwa Do tekstu..
Znaturalizujmy estetykę
Denis Dutton (17-10-2009)
Bell mylił się śmiertelnie. Nie tylko odnośnie tego, czy jesteśmy predysponowani do zwracania uwagi na tematykę obrazów; jako gatunek mamy uporczywą skłonność do preferowania niektórych tematów bardziej od innych. Wyrobionym modernistom fakt ten może nie przypaść do gustu, podobnie jak postmodernistycznej załodze, która kładzie nacisk na redukowanie wszystkiego do polityki ekonomicznej, rasowej lub genderowej. Ale znajomość naturalnych podstaw estetycznej reakcji jest czymś, czego, jako profesja, raczej nie możemy sobie pozwolić ignorować. Do tekstu..
Od religii do racjonalizmu
Andrzej Zastawny (17-10-2009)
Wychowany w wierze rzymsko-katolickiej, byłem bardzo wierzący i skrupulatnie przestrzegałem praktyki obowiązujące wiernych. Tak też wychowałem moje dzieci. Pierwszym istotnym momentem, kiedy formułowałem świadomie światopogląd, były pierwsze lata studiów w drugiej połowie lat 50., kiedy uczęszczałem na obowiązkowe zajęcia z marksizmu-leninizmu. Miałem obowiązek zapoznać się z wybranymi fragmentami prac Engelsa, chyba Materializm a empiriokrytycyzm, albo Materializm dialektyczny. Wtedy doszedłem do konstatacji, że problem, co jest pierwotne - duch czy materia, jest problemem aksjologicznym, nie do rozstrzygnięcia na drodze naukowej, i wolę wierzyć w ducha niż w "kamień". Dopiero w czasie przedemerytalnym sięgnąłem innej literatury zajmującej się tymi sprawami. Do tekstu..
Ile kosztuje wykształcenie teologa?
Beata Zielińska (17-10-2009)
Na polskich państwowych uczelniach, wszędzie tam, gdzie powołano do życia wydziały teologiczne (co samo w sobie jest nadużyciem pieniądza publicznego) można zaobserwować interesujący przykład ukrytego dotowania. Otóż na innych wydziałach zaczynają się wówczas pojawiać i mnożyć nowe przedmioty, takie jak np. "Etyka marketingu", "Moralność w zarządzaniu" i tym podobne. Jak można się domyślić, zajęcia z takich przedmiotów prowadzą pracownicy wydziałów teologicznych, nierzadko w koloratkach. W ten sposób dochodzi do częściowego rozprowadzenia kosztów funkcjonowania wydziału teologicznego na inne wydziały. Do tekstu..
Partyzanci czytają
Ed Yong (16-10-2009)
W latach 1990., po trwającym dziesięciolecia konflikcie, Kolumbia ponownie włączyła do społeczeństwa pięć lewackich grup partyzanckich. Największym priorytetem była edukacja - wielu partyzantów spędziło na walce całe życie i byli bardziej obeznani z karabinem niż z piórem. Reintegracja po raz pierwszy w życiu dawała im szansę nauczenia się czytania i pisania, ale dała także szansę Manuelowi Carreiras zbadania, co dzieje się w mózgu ludzkim, kiedy przestajemy być analfabetami. Do tekstu..
Grozi nam wielki głód
Andrzej Koraszewskii (16-10-2009)
W marcu 2009 roku zmarł Norman Ernest Borlaug, amerykański rolnik, agronom, twórca zielonej rewolucji, który nie lubił widoku ludzi głodnych, a miał dziwne hobby uszlachetniania roślin, zaś szczególnie dobrze znał się na kukurydzy i pszenicy. O zmarłym twierdzi się, że uratował pół miliarda osób przed śmiercią głodową. (Sławy Matki Teresy nie osiągnął, ale niektórzy zetknęli się z jego nazwiskiem.) Zielona rewolucja zadziałała w nękanym ciągłymi suszami Meksyku, ale nie dotarła do Wschodniej Afryki, gdyż jej warunkiem są w miarę stabilne rządy pozwalające na uprawianie jakiejkolwiek polityki. Do tekstu..
Gimnazjalista nowy wróg publiczny
Łukasz Kołodziej (16-10-2009)
Chcąc zdefiniować ucznia gimnazjum z wykorzystaniem jakiejkolwiek przeglądarki zgromadzimy materiał, który nadaje się bardziej dla prokuratora, kuratora i patologa niż zainteresowanego systemem kształcenia. Głównym źródłem tych informacji są oczywiście media. Te same, na których wychowuje się dzisiejsza młodzież, pobierając z nich treści, które następnie są wykorzystane wtórnie. Osoba młoda, w fazie intensywnego rozwoju fizycznego i emocjonalnego, kreśli obraz samej siebie w oparciu o obserwację otoczenia, dając jednocześnie obraz samej siebie dla otoczenia. Obraz wtórny jest jaki jest: lecą ,,faki'' na koncertach hiphopowych, ktoś tam wystrzelił kota z maszyny rolniczej, w galeriach robi się dość tłoczno a z półek aptek znika omnadren. Do tekstu..
Powabny urok klientyzmu
Radosław S. Czarnecki (15-10-2009)
Nieformalne i społecznie naganne praktyki nie są wymysłem czy emanacją naszych czasów. Nie są też przypisane jednoznacznie konkretnemu ustrojowi, formacji społeczno-ekonomicznej czy wspólnocie religijnej. Są raczej immanentne każdej publicznej działalności, ukierunkowanej na dochód indywidualny. Fetysz rynku i zysku (będącego jego nieodłączną funkcją) był, jest i zawsze będzie, bezpośrednim sprawcą takich zachowań i takich postaw. Samo prawo, zajmujące się zachowaniami, lub sama etyka, odnoszona tylko do przekonań tu nie pomogą. Do tekstu..
Złożoność wyjaśniona, część 2, Inteligencja roju
Vinod K. Wadhawan (15-10-2009)
Kiedy więc zadajemy pytania, jak powstało życie i dlaczego żywe systemy są takie, a nie inne - to jest to rodzaj pytań zasadniczo fundamentalnych dla zrozumienia czym jesteśmy i co różni nas od materii nieożywionej. Im więcej wiemy o tych rzeczach, tym bardziej zbliżamy się do takich fundamentalnych pytań jak: "Jaki jest cel życia?". W nauce nigdy nie możemy nawet próbować frontalnego podejścia do takich pytań. Ale zajmując się innym pytaniem - dlaczego istnieje niepowstrzymany wzrost złożoności? - możemy być w stanie dowiedzieć się czegoś fundamentalnego o życiu, co sugeruje jego cel, w ten sam sposób, w jaki Einstein rzucił światło na to, czym są przestrzeń i czas dzięki próbie zrozumienia grawitacji. Do tekstu..
Polańskiego taniec z Furiami
Elżbieta Binswanger-Stefańska (15-10-2009)
Erynie-Furie, odrażające staruchy z przekrwionymi oczami, psimi twarzami, wężami we włosach i skrzydłami nietoperzy miały za zadanie ściganie śmiertelników łamiących prawo. A prawo było boskie. Tak więc bogowie z jednej strony decydowali o ludzkich losach i od ich decyzji nie było odwołania, przed przeznaczeniem nikt uciec nie zdołał, z drugiej, ścigali nieszczęśników bez litości i stawiali przed sądem. Nie inaczej było z Orestesem. Choć uciekał po same krańce starożytnego świata, w końcu stanął przed trybunałem obywateli ateńskich. I nawet sam Apollo, jego obrońca, nie zdołałby mu uratować skóry, gdyby nie decydujące słowo Ateny, bogini mądrości. To ona położyła kres "furiackim" oskarżeniom i wyprowadziła go z błędnego koła. Mam nadzieję, że sędziom Romana Polańskiego bliżej będzie do Ateny, niż do zaślepionych mściwością Furii. Do tekstu..
Kościół a Rzeczpospolita
Mariusz Agnosiewicz (14-10-2009)
Wbrew utartemu w Polsce mitowi, Rewolucja Francuska nie była przygotowaniem terenu pod laickość roku 1905, lecz poprzez gnębienie religii, która jest najsilniejsza w czasie prześladowania, wywarła "pozytywną traumę" i opóźniła raczej niż przyśpieszyła rozdział kościołów i państwa. Podobną rolę w Polsce odegrała urzędowa antyreligijność PRL. Francja katolicka w latach 1815-1870 odreagowywała Rewolucję, która zabijała księży, i Napoleona, który więził papieża. Być może więc w takim właśnie analogicznym okresie Polska się znajduje? Ponieważ jednak Rewolucja Francuska była z pewnością traumą większą niż raczej umiarkowanie antyreligijna PRL, za której zakwitło mnóstwo nowych kościołów, toteż wypada mieć nadzieję, że nasz okres "przejściowy" zakończy się szybciej niż francuski. Zwłaszcza, że wokół nas kwitnie znacznie więcej laickości niż miała Francja u schyłku XIX wieku. Do tekstu..
Małżeństwo ateisty i katoliczki?
Pete Wernick (14-10-2009)
Taki związek mógł przyprawić o zawrót głowy. "Związek dusz", który nas wówczas łączył, bardziej przypominał trójkąt. Jako socjolog przywiązujący dużą wagę do badań statystycznych wiedziałem, że związki partnerów o różnych poglądach religijnych mają mniejszą szansę powodzenia i ogólnie "nie są zalecane". Odczuwałem nieokreślony lęk, że dojdzie między nami do silnego konfliktu, i obawiałem się, że narastające zobowiązania religijne mojej żony doprowadzą do zachowań, których nie będę mógł tolerować. Podczas naszej ceremonii małżeńskiej wspomnieliśmy o niebezpieczeństwie coraz wyraźniejszego oddalania się od siebie. Po rozważeniu wszystkich bolesnych możliwości doszedłem do wniosku, że chcę ocalić rodzinę i sprawić, aby była jak najbardziej udana. Wiedziałem, że skoro wytyczyłem sobie taki cel, czeka mnie mnóstwo pracy. Do tekstu..
Między młotem a kowadłem
Kamil Szpyt (14-10-2009)
Spodziewał się, że przyjdą, był tego wręcz pewien. Wiele lat temu, zniedołężniały, przykuty do wózka dziadek wyszeptał mu w sekrecie, że tak to wygląda za każdym razem. A potem odstrzelił sobie głowę. Niemniej, zaskoczyli go. Zjawili się nagle, niczym przecinająca niebo błyskawica lub kanar w nocnym autobusie. Wystarczyło na chwilę odwrócić wzrok. Anioł siedział w fotelu, kopcąc śmierdzące cygaro. Cyckał obciętą końcówkę, napawając się każdym pojedynczym obłoczkiem, każdą wdzierającą się do płuc porcją nikotyny, ubrany dokładnie tak, jak na kiczowatych obrazkach rozdawanych po kolędzie: długa, świetlista szata sięgała ziemi, szerokie rękawy skrywały ręce. Z barków wyrastały białe, puchowe skrzydełka. Na nogach sandały, w modnym, niebieskim kolorze. Do tekstu..
Czy jest coś, czego nie poświęciłbyś dla swojego chorego dziecka?
Tomasz Witkowski (14-10-2009)
Co to jest metoda Domana-Delacato? Do jakich ofiar są zdolni rodzice, którym urodziło się upośledzone umysłowo dziecko lub ci, którzy obawiają się, że ich dziecko może być w jakiś sposób upośledzone lub chore psychicznie? Jakie uczucia targają nimi, kiedy podejrzenie, obawa, niepokój przeradzają się w pewność? Jak często towarzyszy im poczucie winy? Na jakie wyrzeczenia będą przygotowani? Co poświęcą, jeśli tylko uda się ich przekonać, że niemożliwe jest możliwe, że wszystko da się wyleczyć, naprawić, że istnieją sprawdzone naukowe metody radzenia sobie z tego typu problemami? Do tekstu..
Czarnoksięstwo dziecka i prawa dziecka w stanie Akwa Ibom
Leo Igwe (13-10-2009)
Dzieci oskarża się o to, że są czarownicami i czarnoksiężnikami. Czasami dzieci, które mówią przez sen lub chodzą we śnie, oskarża się o czarnoksięstwo. Wini się je za wszystkie złe rzeczy, którzy przydarzają się w rodzinie. Może to być śmierć, choroby, bankructwo, wypadki, trudne porody itp. W domu dzieci oskarżają ich rodzice i członkowie rodziny, w kościołach ignoranccy i pozbawieni skrupułów pastorzy, na ulicach motłoch i gangi. Członkowie rodziny lub motłoch, na ogół torturami fizycznymi i psychicznymi zmuszają dzieci do przyznania się do czarnoksięstwa. Do tekstu..
Sztuczne żywe osobniki - osobniki rozproszone?
Bernard Korzeniewski (12-10-2009)
Fakt, że naturalne osobniki żywe oparte są na maszynach molekularnych implikuje szereg ich wtórnych właściwości. Przede wszystkim, przez układy biologicznie płynie ciągły strumień materii i energii (i termodynamicznej informacji). Jednocześnie, ich forma zostaje zachowana, lub przynajmniej zmienia się o wiele wolniej, niż zachodzi wymiana składających się na nie substancji. Innymi słowy, osobniki żywe są strukturami dyssypatywnymi, zorganizowanymi w czasie i przestrzeni, które mogą utrzymywać (prawie) niezmienioną formę, ale nieustannie pobierają i wydalają materiał budulcowy, co jest napędzane dyssypacją energii (wzrostem entropii otoczenia). Atomy budujące nasze ciała są z nich usuwane w ciągu tygodni/miesięcy i zastępowane przez nowe atomy pobrane jako pożywienie (pewien wyjątek stanowią mineralne składniki kości i zębów) Do tekstu..
Kabaret
Andrzej Koraszewski (11-10-2009)
Czasem pytam młodych ludzi, czy oglądali film "Kabaret" ? Nie oglądali. Film przestał być modny, a może nigdy w Polsce nie był modny, nie wiem. Genialny film, pokazujący rodzenie się faszyzmu, początkowo niewinne łamanie prawa to tu to tam, trochę groteskowe, niepoważne, nie warte uwagi. W trakcie filmu gęstnieją szeregi ludzi w czarnych mundurach, ochotników z czerwonymi opaskami, rycerzy walki z korupcją. Do tekstu..
Czeski policzek
Przemysław Prekiel (11-10-2009)
Niedawna pielgrzymka papieża Benedykta XVI, a raczej jego zlekceważenie przez naszych sąsiadów, było jawną obrazą naszych rodzimych wojujących katolickich fundamentalistów spod znaku Terlikowskiego, Jurka czy Hołowni, lecz Czesi z typową dla siebie ignorancją spraw kościelno-papieskich pokazali rzymskiemu dygnitarzowi, że jego przyjazd jest dla nich nic nie znaczącym gestem. Do tekstu..
Złożoność wyjaśniona, część 1
Vinod K. Wadhawan (10-10-2009)
Nauka o złożoności jest stosunkowo nową dziedziną nauki w tym sensie, że prace badawcze nad nią eksplodowały dopiero w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci. Fascynujące w niej jest to, że ma na celu wyjaśnienie niektórych najtrudniejszych pytań, dotyczących właściwie wszystkich dziedzin nauki i jeszcze dużo więcej. Badania złożoności mają także znaczenie strategiczne. Jak powiedział Stephen Hawking, obecne stulecie będzie stuleciem złożoności. Heinz Pagels był bardziej konkretny: "Jestem przekonany, że narody i ludy, którzy opanują nową naukę o złożoności, staną się ekonomicznymi, kulturalnymi i politycznymi supermocarstwami nowego stulecia (miał na myśli obecne stulecie)". Do tekstu..
Niezbędnik ateisty
Piotr Szumlewicz, Mariusz Agnosiewicz (10-10-2009)
Czy ateiści w Polsce są dyskryminowaną mniejszością? Myślę, że najważniejszym kryterium jest tutaj wymiar markospołeczny, czyli dostępność odpowiednich instytucji (możliwości) i uobecnienie wartości, a nie indywidualne poczucie dyskryminowania. Można sobie wyobrazić społeczeństwo, które idealnie konformizuje wszelkie mniejszości i "inności". W społeczeństwie takim egzystować sobie mogą zarówno "heretycy", jak i ateiści. Wszyscy jednak uznają społeczny wzorzec za oczywistość, już to z przeświadczenia, że jest on bardzo ważnym fundamentem społecznym, już to z przekonania o nierealności zmiany. I wszyscy akceptują status quo i nikt nie czuje się dyskryminowany. A jednak w społeczeństwie tym ateiści i ateizm są społecznie dyskryminowane. W Polsce wielu ateistów nie uważa, że są dyskryminowani z racji tego, że nie zdają sobie sprawy, że ateista może nie żyć wedle katolickiego wzorca społecznego; że może oczekiwać niereligijnej edukacji światopoglądowej w polskiej szkole, pięknych świeckich ceremonii, programów ateistycznych w publicznych mediach, itd. Stopień subiektywnego poczucia dyskryminacji rośnie wraz ze wzrostem świadomości oraz możliwością publicznego artykułowania przez ateistów swoich oczekiwań i potrzeb. Do tekstu..
Weselny marsz laicki
Mariusz Agnosiewicz (10-10-2009)
Choć ogólnie obecny rząd zdecydowanie nie prowadzi satysfakcjonującej polityki wyznaniowej, to jednak na zapleczach dokonują się istotne zmiany przybliżające nas do kultury świeckiej. Planowane zmiany prawa, które przygotowuje jednostka Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sprawie dowartościowania woli w zakresie świeckich pogrzebów i ślubów, są tym o co walczymy od dwóch lat w ramach idei ceremonii humanistycznych. Do tekstu..
Moja Robota
Mariusz Agnosiewicz (09-10-2009)
Moje publikacje rozłożone w czasie obrazują, jak sądzę, dość typową intelektualnie ścieżkę przejścia od katolicyzmu do racjonalizmu. Czyż bowiem ateistę, który nie był nigdy chrzczony i nie przechodził sakramentów kościelnych w takim jak mnie stopniu interesowałaby ciemna strona historii Kościoła? Czy w takim stopniu wgryzałby się w Biblię i nauki katolickie? Czy studiowałby religioznawstwo? Ateista "katolicki", jak się czasami nazywa ten najpowszechniejszy typ ateizmu w Polsce, przechodzi zawsze, mniej lub bardziej intensywny, okres "strząsania" z siebie tego, co wdrukował mu od dziecka narzucony Kościół. Do tekstu..
Regulacje dotyczące GMO w Unii Europejskiej (09-10-2009)
Uprawa roślin odpornych na insekty (jak np. bawełna Bt) redukuje zużycie groźnych insektycydów, koniecznych do ochrony plonów przed szkodnikami. Są również inne typy GMO, które mają bezpośredni wpływ na właściwości samych produktów spożywczych. Naukowcy pracują obecnie nad owocami z opóźnionym dojrzewaniem, poprzez wprowadzanie do rośliny konkretnych genów. W nadchodzących latach te owoce będą miały lepsze właściwości odżywcze. Zwierzęta takie jak ryby (np. łosoś) mogą być genetycznie modyfikowane w celu poprawy ich jakości oraz uwydatnienia pewnych cech (np. odporności na zimno). Genetycznie modyfikowane organizmy można wykorzystać do produkcji wielu witamin, przypraw i dodatków. Do tekstu..
Oświadczenie w sprawie nielegalnej demonstracji Greenpeace
Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych (09-10-2009)
Apelujemy do polskich władz o podjęcie stosownych kroków prawnych przeciwko nielegalnym akcjom Greenpeace. Akty terroryzmu pseudo-ekologów łamią polskie prawo i naruszają dobre imię rolników. Greenpeace podejmuje nielegalne działania przeciwko producentom rolnym, jednocześnie oskarżając ich o bezprawne prowadzenie uprawy kukurydzy genetycznie zmodyfikowanej. Nie akceptujemy tego, że podejmując działania zgodne z prawem polski rolnik staje się przedmiotem ataku organizacji "pseudo-ekologicznych", które dokonują aktów terroryzmu, nie ponosząc jednocześnie żadnych konsekwencji prawnych. Do tekstu..
Lobbyści ze stacji benzynowej
Marek Czarkowski (09-10-2009)
Nie wiem czy Mariusz Kamiński i Centralne Biuro Antykorupcyjne zdawało sobie sprawę z wszystkich uwarunkowań. Nagrywając dialogi lobbystów i prominentnych polityków Platformy, oficerowie CBA musieli wiedzieć, jakie wrażenie na opinii publicznej wywoła ich upublicznienie. A nie wiemy, co jeszcze jest w tych materiałach. Jest więcej niż pewne, że jeśli nawet korzystne dla Totalizatora Sportowego zapisy dotyczące wideoloterii znajdą się w znowelizowanej ustawie o grach i zakładach wzajemnych nie obejdzie się bez kolejnych skandali. Przetarg wart miliardy złotych to w polskich warunkach gwarancją kłopotów. Ale też okazją, by "coś przytulić na boku". W latach 2010 - 2011 trzy razy pójdziemy do urn. Kampanie wyborcze są coraz bardziej kosztowne. Wie o tym opozycja, wie też koalicja. Do tekstu..
Monachomachia po łotewsku
Maciej Psyk (09-10-2009)
Ojciec Iwan Mirolubow był od początku lat 90-tych przewodnikiem duchowym pięciu tysięcy ryskich staroobrzędowców  skupionych w staroobrzędowej parafii Grebenscikova (fundatora kościoła) w Rydze. Jest to największa spośród 69 wspólnot staroobrzędowych na Łotwie a przy tym najbogatsza. Parafia jest prawnym właścicielem dużych działek w Rydze wartych 13 milionów dolarów i największym prywatnym posiadaczem ziemskim w stolicy Łotwy. W roku 1995 na skutek zarejestrowania przez władze państwowe nowego statutu parafii, doszło do podziału parafian na dwie zwaśnione grupy, między którymi doszło do bójek. Do tekstu..
Formy świeckości
Daniel S. Zbytek (08-10-2009)
Najnowszy numer austriacko - amerykańskiego czasopisma "IWM Post" w dużym stopniu poświęcony jest omówieniu konferencji "Formy świeckości" (Modes of Secularism) omawiającej stan aktualny i przyszłe kierunki rozwoju ruchu humanistycznego w XXI wieku. W konferencji wzięło udział wielu wybitnych uczonych zajmujących się problematyką humanizmu, religii oraz socjologią ruchów masowych. Teoria sekularyzacji, tak jak ją postrzegano dotychczas, wymaga istotnych zmian w coraz bardziej różnicującym się społeczeństwie, drugi temat przewodni dotyczył uwarunkowań politycznych współczesnych problemów stwarzanych przez nowe, masowe ruchy o charakterze religijnym. Do tekstu..
O sektach z autopsji
Wojciech Terlecki (08-10-2009)
Są takie miejsca, gdzie trzeba mieć dużo szczęścia, by nie natknąć się na werbownika z jakiejś sekty. Jeżeli kogoś interesuje ezoteryka, parapsychologia, okultyzm, medycyna niekonwencjonalna, radiestezja, filozofia Wschodu, a nawet sztuki walki i fantastyka naukowa, to wcześniej czy później spotka się z przedstawicielami sekt. Raczej wcześniej, gdyż konkurencja na "rynku wyznań" się zaostrza. Podejdzie do Ciebie człowiek o miłej powierzchowności i zacznie uprzejmą rozmowę na interesujący Cię temat. Wymienicie się telefonami, a wkrótce dostaniesz zaproszenie na jakieś ciekawe spotkanie. Do tekstu..
Cud na poważnie
Elżbieta Binswanger-Stefańska (06-10-2009)
Z punktu widzenia świąt kościelnych ważny cud eucharystyczny "wydarzył się" w roku 1263 w Bolsenie. Praski ksiądz podróżujący do Rzymu odprawiając mszę w Bolsenie, gdzie się zatrzymał, zauważył, że hostia w jego rękach zaczyna krwawić. Zameldował to przebywającemu akurat w Orvieto papieżowi Urbanowi IV, a ów po namyśle ogłosił nowe święta i tak od 1264 roku mamy obowiązujące do dziś święta Bożego Ciała. W kolejnych wiekach cud i opowiadane wokół niego niestworzone historie mnożyły się na potęgę. I tak po nasze czasy. Fakt, że równocześnie rozwijała się nauka i metody naukowego badania stawały się coraz bardziej kompatybilne z rzeczywistością niewiele zmieniał w "naukowym zatwierdzaniu cudów". Do tekstu..
Polsce potrzebna socjaldemokracja i wiedza jak z nią walczyć
Andrzej Koraszewski (06-10-2009)
Dyskusji o lewicowości ciąg dalszy. Lewicowość to nie tani sentymentalizm, to walka o równe prawa do reprezentacji dla wszystkich grup społecznych. Ani polska szlachta, ani polska inteligencja nigdy nie wiedziały o swoich samobójczych inklinacjach, nigdy nie zamierzały rezygnować ze swojej roli awangardy narodu, proletariatu, czy co tam jeszcze potrafią sobie wymyślić, nigdy nie zamierzały dzielić się wolnością, ani przywilejami. Tymczasem powodzenie nas wszystkich (z nimi włącznie) zależy od tego, czy nasza arena polityczna będzie tworzyła możliwość autentycznej reprezentacji różnych części składowych naszego społeczeństwa. Do tekstu..
Wybrać pałkę, czy pióro? Rzecz o książce Marcina Kruka
Oskar Wiśniewski (05-10-2009)
Osadzenie akcji powieści w realiach małomiasteczkowych jest tak różne od dotychczasowych wątków ateistycznych w literaturze. Pokazuje świat tak odmienny od tego, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni - topos ateisty, szczęśliwego tylko z tego powodu, że ateizmem, może nadmiernie, epatuje wokół. Nie mamy w tej książce zapracowanych ludzi, którzy stracili wiarę w pogoni za sukcesem, nie mamy rozpieszczonej młodzieży, której wszystko wolno. Autor daje nam coś innego, coś co wydaje się prawdziwsze. Zapoznając się z działaniami i przekonaniami uczniów i ich rodziców oraz pracowników szkoły przychodzi nam na myśl: "to się mogło naprawdę wydarzyć!". Oni walczą słowami, ale też swoją aktywnością. Nie ma miejsca na brak krytycyzmu. Do tekstu..
Jaka lewica?
Przemysław Prekiel (05-10-2009)
Dziś lewica w Polsce praktycznie nie istnieje, jest ona na poziomie kształtowania się i wychodzenia z marazmu. Nie brakuje jednak pozytywnych przesłanek, aby się odrodziła. W latach Polski Ludowej, słowo socjalizm było wpychane obywatelom niemal przy każdej sytuacji, nie dziwi więc fakt, że przeciętny Polak alergicznie na nie reaguje. Ale, jak pisała wybitna polska socjalistka Lidia Ciołkoszowa, "PRL ukradł mi socjalizm". Przecież socjalizm nie zaczął się w latach PRL-u, nawet nie w Związku Radzieckim, a idea niepodległościowego socjalizmu sięga drugiej połowy XIX wieku. Do tekstu..
Islam już jest zinterpretowany przez szariat
Noni Darwish (05-10-2009)
Jeśli ktokolwiek chce znać interpretację słowa "dżihad" w islamie, może po prostu otworzyć indeks ksiąg Szariatu i sprawdzić. Według prawa Szafi'ego dżihad oznacza "wojnę z nie-muzułmanami, żeby ustanowić religię; nie ma tu nic niewyraźnego lub dwuznacznego. Równie proste jest zrozumienie, jaka jest kara za apostazję. Księgi Szariatu, jednogłośnie i bez wyjątku stwierdzają, że apostacie trzeba dać 3 dni na wyrażenie skruchy, a jeśli tego nie zrobi, musi zostać natychmiast zabity. Prawo apostazji jest w samym sercu islamu, jedynej religii na ziemi zabijającej tych, którzy ją opuszczają. Do tekstu..
Barney Zwartz o problemie zła
Russel Blackford (04-10-2009)
Pytanie dlaczego Bóg zezwala na zło i cierpienie jest prawdziwym problemem dla ludzi mających tradycyjne pojęcie Boga. Problem ten powoduje głęboki niepokój wielu uczciwych ludzi. Z całą pewnością nie angażuje jakiegoś boga, w którego nikt nie wierzy, ale Boga, którego większość monoteistów czci, i problem ten nie został nigdy w zadawalający sposób rozwiązany. Oczywiście, jeżeli nie zaczynasz od wiary w bogów, albo wierzysz w bogów, którzy nie są wszechmocni, problem w ogóle się nie pojawi. Jednak dla ludzi, którzy zakładają istnienie tradycyjnego Boga z czasów Abrahama, problem z pewnością będzie istniał i nie ma dla niego zadawalającej odpowiedzi. Do tekstu..
Reforma saudyjskich szkół a wahabizm
Mansour Al-Hajj (04-10-2009)
W Arabii Saudyjskiej uczniowie uczą się islamu według wyobrażeń i interpretacji wahabizmu, z którą to religią założyciel państwa saudyjskiego wszedł w pakt. Zgodnie z tym paktem król i jego rodzina otrzymują kontrolę nad państwem i jego sprawami, a w zamian obiecują kierować krajem zgodnie z doktryną wahabizmu. Jako absolwent saudyjskiego system szkolnego, podstawowego i średniego, oraz ktoś, kto uczęszczał na lekcje Koranu, wiem, że szkody dokonane na umyśle przez te instytucje są trwałe i że szanse na naprawę tych szkód są bardzo małe.  Reformy saudyjskich programów szkolnych są bezużyteczne jak długo wahabici będą wierzyć, że tylko oni mają prawo nauczać islamu i wpajać społeczeństwu swoją interpretację islamu dzięki władzy nadanej im przez reżim saudyjski (...) Do tekstu..
Naukowy pogląd na urojenie Boga i jego implikacje
Vinod K. Wadhawan (03-10-2009)
Ten artykuł jest wynikiem dyskusji e-mailowej, jaką miałem z członkami mojej rozszerzonej rodziny. Rozpocząłem tę dyskusję wkrótce po narodzinach mojej pierwszej wnuczki. Fakt, że zostałem dziadkiem, silnie mnie poruszył. Błyskawicznie przeskoczyłem do kolejnego pokolenia seniorów. Zacząłem zastanawiać się nad tym, jaki najlepszy prezent mogę dać jej i innym, dopiero mającym się narodzić dzieciom w naszej rozległej rodzinie. Nie mogłem wymyślić nic lepszego niż stworzenie warunków w rodzinie, w których dziecko może nauczyć się myśleć niezależnie, bez obciążenia poglądami rodziców i nauczycieli. Do tekstu..
Czekając na lewicę
Andrzej Koraszewski (01-10-2009)
Czekanie na lewicę wydaje się przypominać czekanie na Godota. Na lewicę czekają zarówno ci, którzy chcieliby na nią głosować, jak i niektórzy zwolennicy innych partii, którzy są świadomi tego, że kulawy parlamentaryzm jest kiepskim parlamentaryzmem. Czekaniu na lewicę nie towarzyszy jednak namysł na kogo, czy też na co, czekamy. Co mamy na myśli mówiąc lewica w Polsce 2009 roku? Do tekstu..
Iluzja gumowej ręki – zaskakujący eksperyment
Dawid Lubiszewski (01-10-2009)
Iluzja Gumowej Ręki należy do grupy eksperymentów, w których iluzje powstają w wyniku nieprawidłowego połączenia ze sobą dochodzących sygnałów z różnych zmysłów. Publikacja Botivnicka i Cohena włączyła się w dyskusję na temat doświadczenia własnego ciała, a zaprezentowany przez nich eksperyment stał się sztandarowym przykładem poruszanym w wielu dysputach. Jednakże łatwość wykonania eksperymentu nie pociąga za sobą łatwości w wyjaśnieniu zjawiska, jakim jest nie tylko doświadczenie posiadania gumowej ręki, ale ogólnie doświadczenie ciała. Do tekstu..
Fenomen guru
Marcin Punpur (01-10-2009)
Perspektywa podporządkowania się innemu w zamian za zdjęcie ciężaru osobistej odpowiedzialności oraz związanych z nią rozterek i niepewności może być silniejsza, aniżeli możliwość manipulacji i ewentualnych szkód. Storr wspomina o słynnych eksperymentach Stanleya Milgrama, które pokazały jak łatwo skłonić normalnych ludzi do zadawania bólu tylko dlatego, że tak nakazuje osoba posiadająca władzę. Schemat ten był doskonale znany nazistom, którzy wykorzystali go by krzewić "autorytarną osobowość" pośród swej świty. Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365