Racjonalista - Strona głównaDo treści


Fundusz Racjonalisty

Wesprzyj nas..
Zarejestrowaliśmy
201.884.326 wizyt
Ponad 1065 autorów napisało dla nas 7364 tekstów. Zajęłyby one 29017 stron A4

Wyszukaj na stronach:

Kryteria szczegółowe

Najnowsze strony..

 Czy konflikt w Gazie skończy się w 2024?
Raczej tak
Chyba tak
Nie wiem
Chyba nie
Raczej nie
  

Oddano 472 głosów.
Nowości w sklepie:
Mariusz Agnosiewicz - Zapomniane dzieje Polski
Tadeusz Dołęga-Mostowicz - Kiwony
Wanda Krzemińska i Piotr Nowak (red) - Przestrzenie informacji
Katarzyna Sztop-Rutkowska - Próba dialogu. Polacy i Żydzi w międzywojennym Białymstoku
Ludwik Bazylow - Obalenie caratu
Kerstin Steinbach - Były kiedyś lepsze czasy... (1965-1975) Znienawidzone obrazy i ich wyparty przekaz
Sklepik "Racjonalisty"

Złota myśl Racjonalisty:
W czasie dziecięctwa nowej religii ludzie mądrzy i uczeni powszechnie ignorują tę sprawę, uznając ją za zbyt błahą (..) A kiedy później chcą zdemaskować oszustwo, by otumanione masy przejrzały na oczy, jest już zbyt późno, i dokumenty a także świadkowie, którzy pomogliby sprawę wyjaśnić, znikli bezpowrotnie.
Przegląd wyników wyszukiwania

PSR

Wybory nowych władz i inne postanowienia Walnego Zjazdy PSR w Poznaniu (07-12-2013)
W dniach 30 listopada - 1 grudnia 2013 odbył się Walny Zjazd Delegatów w Poznaniu. Towarzyszył mu Festiwal Racjonalizmu, na którym wystąpili między innymi - Ewa Wójciak, Piotr Napierała i Piotr Tymochowicz. Do tekstu..
Program działania Zarządu Głównego PSR na lata 2012–2013 (10-01-2012)
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów (PSR) jest działającą od kilku lat organizacją, skupiającą osoby o światopoglądzie racjonalistycznym. Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz program działań na najbliższy rok. Mamy nadzieję, że zechcą się Państwo z nim zapoznać i, jeśli uznają Państwo naszą działalność za wartościową i istotną, dołączą Państwo do nas jako członkowie/członkinie lub sympatycy/sympatyczki. Do tekstu..
Przygotowanie ślubu humanistycznego
Mariusz Agnosiewicz (29-01-2010)
Od organizacji pierwszego ślubu humanistycznego w grudniu 2007 r., każdego kolejnego roku otrzymujemy więcej nowych zgłoszeń na tego typu niekonwencjonalne ceremonie dla osób nieutożsamiających się z systemami religijnymi. Krok po kroku chciałbym wyjaśnić, jak konkretnie wygląda przygotowywanie ceremonii humanistycznej. Do tekstu..
Jugendweihe zamiast bierzmowania i konfirmacji
Andrzej Wendrychowicz (20-07-2009)
Protestanci mają konfirmację, katolicy bierzmowanie, wyznawcy judaizmu bat-micwę. Niemieccy humaniści już dawno pragnęli mieć podobne w swojej wymowie świeckie święto dla młodzieży. Tak zwany "Edykt Marcowy" z roku 1847 umożliwił w Prusach formalne występowanie z kościoła i chociaż był przez kościół instytucjonalny zaciekle zwalczany, natychmiast zaczęły powstawać gminy bezwyznaniowe. Stojący na ich czele pastor Balzer, który zerwał z kościołem ale pozostał człowiekiem wierzącym, w roku 1852 zorganizował pierwsze uroczystości świeckie, jako przeciwwagę konfirmacji i bierzmowania. Ten akt symbolicznego przejścia do dorosłości nazwał Jugendweihe (w luźnym tłumaczeniu: przyjęcie do świata dorosłości). Do tekstu..
Solidarność z Włochami
Maciej Psyk (01-03-2009)
Rocznica podpisania Traktatów Laterańskich jest od trzech lat "obchodzona" we Włoszech przez koalicję organizacji społecznych Facciamobreccia ("Zburzyć mur") protestami przeciwko niedemokratycznym i zakulisowym zabiegom Watykanu o wpływy wśród rządzących i narzucenie im swojej doktryny ponad głowami obywateli i posłów. W 80. rocznicę protest przekroczył granice Włoch. Ponieważ przypadkiem rocznica podpisania traktatów zbiega się z urodzinami Karola Darwina, organizatorzy w Londynie zaplanowali początek demonstracji pod Muzeum Historii Naturalnej Do tekstu..
Lista Ateistów źle wpływa na sakramenty święte
Mariusz Agnosiewicz (16-01-2009)
Pewien informatyk spod Warszawy poszedł beztrosko do swego proboszcza załatwiać sprawy kościelne dla swego syna. Tymczasem duszpasterz w komputerach też nie ułomek, wytknął parafianinowi, że się publicznie ateistą ogłosił. Niewierny Tomasz zdążył już zapomnieć, że gdzieś tam się za ateistę podał, lecz ksiądz bez problemu wskazał mu 233 stronę Listy Ateistów oraz "użył nieładnego określenia na waszą listę", a także "Mówił że przed Kościołem nic się nie ukryje i że mają wgląd na nią [Listę Ateistów]". Blady strach padł na niesfornego parafianina i zwrócił się do nas, aby usunąć jego wpis aż nie załatwi pomyślenie błogosławieństw bożych dla syna. Do tekstu..
Alternatywna farmacja?
Mariusz Agnosiewicz (28-07-2008)
Dziekan wrocławskiej farmacji nakłania nas, abyśmy zapoznali się z "odmiennymi stanowiskami" o homeopatii niż negatywne Naczelnej Rady Lekarskiej, i w załączeniu wysyła świadectwo prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej o licznych cudownych, niewyjaśnionych przez naukę, uzdrowieniach dzieci, a nawet "psów, kotów, koni i bydła". "Nature" pisało w ubiegłym roku o problemie przenikania homeopatii na uczelnie porównując to z sytuacją kreacjonizmu w USA. Dziś nauczamy na uczelni homeopatii, jutro będziemy uczyć astrologii. Zamiast męczyć się z budową nowych dróg można by wprowadzić podyplomowe szkolenia z teleportacji. Może udałoby się namówić Radę Aptekarską, aby objęła patronat honorowy nad specjalizacją z wróżenia dla policjantów oraz jasnowidzenia dla sędziów. Oczywiście wzorem "alternatywnego" art. 21 Prawa farmaceutycznego każdej z tych metod zagwarantujemy, że nie musi dowodzić swej skuteczności. Jeśli już wyrzucamy staroświecką metodologię naukową na śmietnik, to nie rozumiem dlaczego mamy dyskryminować te wszystkie metody "alternatywne", względem homeopatii? Przecież mają na swoje poparcie nie mniej anegdot niż homeopatia! Do tekstu..
Walka wolnomyślicieli o laickość życia społecznego w II RP
Katarzyna Adamów (13-06-2007)
Pomysł założenia szkoły świeckiej towarzyszył wolnomyślicielom przez cały okres działalności SWP i PZMW. Na początku 1934 roku marzenia bezwyznaniowców ziściły się. Na wniosek mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej Warszawa-Żoliborz i przy współudziale poradni higieniczno-lekarskiej zalegalizowano pierwszą świecką szkołę - Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci im. Bolesława Limanowskiego. Zamieniono w niej system kar na system zachęt. Położono nacisk na higienę i zdrowie dzieci, organizowano kolonie, półkolonie, obozy i wycieczki. Uczniowie wykonywali różnorakie prace na rzecz szkoły w bibliotece, na stołówce i w ogrodzie. Do tekstu..
Zarys dziejów ruchu wolnomyślicielskiego w II RP
Katarzyna Adamów (09-06-2007)
Tekst, który oddajemy w ręce czytelników poświęcony jest ruchowi wolnomyślicielskiemu II Rzeczpospolitej, skupionemu początkowo wokół Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, a następnie Polskiego Związku Myśli Wolnej, organizacji powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Bazę źródłową stanowi prasa wolnomyślicielska: "Myśl Wolna" i "Wolnomyśliciel Polski". Początkową cezurę wyznacza rok 1922 - data wydania pierwszego numeru "Myśli Wolnej", końcową jest 1936 - likwidacji "Wolnomyśliciela Polskiego" i zawieszenia działalności PZMW. Celem pracy jest przedstawienie obszaru zainteresowań polskich wolnomyślicieli, ich walki z Kościołem i państwem o szeroko rozumianą wolność w różnych dziedzinach życia prywatnego i państwowego, oraz podziałów w ich łonie na nurt proletariacki i apolityczny. Do tekstu..
Gmina bezwyznaniowa
Katarzyna Adamów (02-06-2007)
W dniu 1 czerwca 1924 odbył się w Warszawie wiec protestacyjny przeciwko odmowie rejestracji gminy bezwyznaniowej. Przyjęta rezolucja mówiła, że zmuszanie ludzi do przynależności do jakiejkolwiek gminy wyznaniowej jest aktem gwałtu przeciw konstytucji. Wiec zainicjował prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wolnomyślicieli Polskich, prof. Jan Baudouin de Courtenay, wybitny polski językoznawca i wolnomyśliciel. Poirytowany mówił, że gmina byłaby zbyteczna, gdyby istniały niezależne od Kościoła urzędy stanu cywilnego, obowiązkowa rejestracja urodzin, ślubów i zgonów w urzędach państwowych. Gmina byłaby niepotrzebna gdyby przysięgi sądowe nie nosiły na sobie zabarwienia wyznaniowego, ze szkół usunięto religię, nastąpiło oderwanie Kościoła od państwa i całkowite zeświecczenie życia społecznego. Zdaniem prezesa daleko jeszcze do takiego stanu, zatem potrzebna była gmina. Do tekstu..
Unia Ateistów, Agnostyków i Racjonalistów (UAAR)
Agnieszka Zakrzewicz (05-09-2006)
Ateiści i agnostycy włoscy w cieniu San Pietro. Z Francesco Paolettim, z włoskiej Unii Ateistów Agnostyków Racjonalistów, rozmawiała w Rzymie Agnieszka Zakrzewicz. - Czym jest Unia Ateistów Agnostyków Racjonalistów (UAAR), kiedy i dlaczego powstała? - UAAR powstała 20 lat temu, w 1986 roku z woli Martino Rizzotti. Jest to stowarzyszenie, które być może nie byłoby potrzebne w kraju cywilizowanym i pluralistycznym. W kraju takim jak Włochy, gdzie przynajmniej 13 punktów Konstytucji jest regularnie łamanych (przede wszystkim dotyczących wolności religijnej i dyskryminacji religijnej), stowarzyszenie narodziło się, by bronić praw obywatelskich wszystkich osób, które deklarują się jako niewierzące. Do tekstu..
Z tradycji polskiego ruchu laickiego
Leonard J. Pełka (08-06-2006)
Wolnomyślicielstwo zrodziło się w okresie Oświecenia i prezentowało postawę ideologiczną oraz wywodzący się z niej ruch społeczny, odwołujący się do idei liberalizmu politycznego, społecznego i wyznaniowego. Wolnomyślicielstwo rozpowszechniło się w XIX w. jako wielopostaciowy ruch społeczny, wyrastający z bardzo niejednolitych założeń filozoficznych i ideowych. Posiadało zaś z reguły charakter antyklerykalny, ale nie zawsze było powiązane z ateizmem. Charakteryzowała je także różnorodność stanowisk, zwłaszcza pewne odmiany religijnego racjonalizmu, sceptycyzmu czy nawet deizmu, często też ujawniało postawy religii bez boga lub religii bezwyznaniowej. W końcu XIX i na początkach XX stulecia Wolnomyślicielstwo funkcjonowało głównie w kręgach liberalnej, racjonalistycznie i scjentystycznie nastawionej inteligencji. Do tekstu..
Stanowisko PSR w sprawie wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę (25-05-2006)
Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów, po rozważeniu w sposób możliwie obiektywny wszystkich argumentów stron sporu, oświadcza, iż jest przeciwne wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów sprzeciwia się zakazowi handlu niedzielnego, gdyż zakaz taki ograniczając wolność konsumentów do dokonywania zakupów oraz wolność przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, w zasadzie nie wpłynie pozytywnie na inne zapowiadane sfery. Do tekstu..
Sarkozy, nie ruszaj laickości! (18-05-2006)
Stowarzyszenia laickie zgromadzone w dniu 6 kwietnia 2006 w siedzibie Wielkiego Wschodu Francji wyrażają swoje zaniepokojenie z powodu powtarzanych, zarówno przez prawicę, jak i lewicę, prób podważenia podstaw ustroju republikańskiego we Francji pod pretekstem noweli Ustawy z 1905 r. o rozdziale kościołów od państwa.

Ww. deklarują jednogłośnie przekonanie o uniwersalności i aktualności laicyzmu, wartości niezbędnej bardziej, niż kiedykolwiek do budowy Republiki opartej na fundamentach humanistycznych i socjalnych.

Paryż, 6 kwietnia 2006

O francuskiej laicite czytaj więcej tutaj.

[Źródło: RLF, La Revue Laique ef Feministe, UFAL, nr 6, kwiecień 2006, tłum. Nina Sankari]

Zarząd Główny PSR rozdzielił funkcje dla swych członków (17-05-2006)
Prezes: Mariusz Agnosiewicz, lp.atsilanojcar@zciweisongalp.atsilanojcar@ekzsap.l>"\lp.atsilanojcar@ekzsap.l:otliam"\=ferh a< ,ekzsaP zsakuŁ :sezerpeciW>rb<lp.atsilanojcar@oksw>"\lp.atsilanojcar@oksw:otliam"\=ferh a< ,ikspurokS hceicjoW :kinbrakS>rb<lp.atsilanojcar@kuzsilak.zsuirad>"\lp.atsilanojcar@kuzsilak.zsuirad:otliam"\=ferh a< ,kuzsilaK zsuiraD :zraterkeS>rb<lp.atsilanojcar@dazraz>"\lp.atsilanojcar@dazraz:otliam"\=ferh a< :serda an cązsip ćawotkatnok ęis anżom medązraZ myłac Z>"\anorts"\=ssalc p< .RSP zerpmi i wódzajz meinawonydrook i ąjcazinagro z enaząiwz ywarps az ynlaizdeiwopdo ielok z tsej >b/b<>"\anorts"\=ssalc p< )imiksleicilśymonlow-onzcytsinamuh imajcazinagro imynzcinargaz z icśonlógezczs w( ącinargaz z RSP wótkatnok warps ainawomjedop od ynoinżawopu myt azop łatsoz >b/b<>"\anorts"\=ssalc p< >rb<
List otwarty do Towarzystwa Kultury Świeckiej
Mariusz Agnosiewicz (17-05-2006)
Występuję głównie w imieniu młodego pokolenia wolnomyślicieli, formułując refleksje oraz pytania dotyczące perspektyw polskiego ruchu świeckiego oraz możliwości współpracy w jego ramach różnych organizacji społecznych.Na początku kilka słów chciałbym powiedzieć o genezie oraz założeniach Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Do tekstu..
Kultura świecka na rozdrożu
Mariusz Agnosiewicz (15-05-2006)
W dniu 13 maja b.r. odbył się X Jubileuszowy Zjazd Krajowy Towarzystwa Kultury Świeckiej, najliczniejszej obecnie organizacji wolnomyślicielskiej działającej w Polsce. Trudno dziś przewidzieć jakie są perspektywy ruchu laickiego w Polsce. Racjonalizm, humanizm, wolnomyślicielstwo są krzewione dzięki Racjonaliście skuteczniej niż jakiemukolwiek innemu czasopismu. Ale czy będą powstawać sprawne grupy i społeczności wolnomyślicieli poza internetem - to cały czas jest kwestia otwarta. Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów ma zamiar brać udział w budowaniu tego, niedawno dopiero pojawiło się dla nas zielone światło. Ale faktem jest, że nie jest łatwo wciągnąć wolnomyślicieli do normalnego działania. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli czekać na wprowadzenie publicznej chłosty za nieuczęszczanie do kościoła, aby przełamać marazm polskiego ruchu laickiego. Do tekstu..
Zmiana statutu i wybór władz PSR (11-05-2006)
Rozstrzygnięto głosowanie związane ze zmianą statutu oraz wyborem władz PSR.
Do statutu wprowadzono następujące poprawki:
Poprawka 1.
Aby przyjąć członka wystarczy złożenie deklaracji członkowskiej i brak sprzeciwu zarządu, a nie jak wcześniej złożenie deklaracji plus uchwała zarządu o przyjęciu. Deklaracja członkowska powinna być przesłana listem poleconym na adres korespondencyjny Stowarzyszenia lub przekazana członkowi zarządu na zebraniu Stowarzyszenia
Poprawka 2.
Skreślenie postanowienia statutu o możliwości wprowadzenia przez zarząd dodatkowych wymagań dla kandydatów do PSR (np. rozmowa kwalifikacyjna,
wpisowe itd.)
Poprawka 3.
Zmiana długości kadencji wszystkich organów PSR z 3 lat na 1 rok. Wybory zasadniczo przez internet.
Poprawka 4.
Doprecyzowanie, że kadencja delegatów trwa tyle samo co innych organów kadencyjnych (1 rok)
Poprawka 5.
Usunięcie technicznych szczegółów głosowania ze statutu, czyli skreślenie fragmentu: "Każdy głosujący zaznacza na karcie...".
Statut w poprawionej wersji można ściągnąć pod tym linkiem: psr.racjonalist(*)pliki/konstytucja_psr_v1.1.pdf

W wyniku głosowania wybrano następujące władze:

Zarząd
Mariusz Agnosiewicz (Warszawa), prezes
Dariusz Kaliszuk (Łódź)
Łukasz Paszke (Gdańsk)
Wojciech Skorupski (Warszawa)

Sąd Koleżeński
Andrzej Koraszewski (Dobrzyń)
Anna Słota (Bytom)
Jarosław Kubaszewski (Jarekland, Gdynia)
Grzegorz Kozłowski

Komisja Rewizyjna
Grzegorz Kozłowski (Celecrin, Bydgoszcz)
Jarosław Kubaszewski (Gdynia)
Tomasz Rynkowski (Olsztyn)

Rzecznik Etyki Członkowskiej
Anna Słota (Bytom)

Zapraszamy do współpracy!

Apel do Romana Giertycha o rezygnację z funkcji Ministra Edukacji RP (09-05-2006)
Rozpoczynamy zbieranie podpisów pod Apelem do Romana Giertycha, aby złożył rezygnację z funkcji Ministra Edukacji. Treść Apelu będzie szeroko rozpowszechniana od dnia dzisiejszego w Polsce i na Emigracji, za pomocą internetu, mediów i kontaktów osobistych. Apel wraz z podpisami zostanie przekazany Romanowi Giertychowi oraz zainteresowanym instytucjom, organizacjom i mediom. Z góry dziękujemy organizacjom oraz osobom indywidualnym za poparcie oraz za rozpropagowanie apelu. Do tekstu..
Projekt działania lokalnych ośrodków
Dariusz Kaliszuk (17-04-2006)
Przedstawiam moją propozycję funkcjonowania PSR-u pod hasłem "dążenie do rozwoju". Aby takie spotkania były naprawdę inspirujące i rozwijające trzeba po prostu w nich uczestniczyć - uczestniczyć znaczy być aktywnym. Poniżej przedstawiłem moją wizję funkcjonowania ośrodków PSR-u, gdzie każdy może spróbować swoich sił w różnych rolach. Może wcielić się w rolę lokalnego działacza (koordynator ośrodka), spróbować swoich umiejętności organizacyjnych (gospodarz spotkania), asertywności ("strażnik czasu"), umiejętności przemawiania (prelegent) czy też nauczyć się krótkiego i precyzyjnego wyrażania swojego zdania (uczestnik dyskusji). Te i inne sprawy można doświadczyć w przyjaznym i przewidywalnym otoczeniu na spotkaniach PSR-u, i co bardzo ważne - realnie a nie wirtualnie. Taki trening niewątpliwie przyda się w codziennym życiu. Spotkania takie wzbogacają uczestników podwójnie, z jednej strony wzbogacają umiejętności osobiste a z drugiej dają nową porcję wiedzy. Prelegent dzieli się swoją wiedzą z uczestnikami spotkania a oni w zamian w dyskusji przekazują mu informacje zwrotne jak oceniają jego wystąpienie. Bardzo proszę osoby zainteresowane rozwojem PSR-u o uważne przeczytanie poniższej propozycji. Opracuję Wasze opinie po 23 kwietnia i przystąpimy do dalszego doskonalenia tego projektu. Do tekstu..
PSR wygrało w sądzie okręgowym
Mariusz Agnosiewicz (12-04-2006)
Wiadomość otrzymana po 4 miesiącach o wykreśleniu naszego stowarzyszenia z KRS spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Rażące naruszenie naszych praw - obalenie stowarzyszenia za naszymi plecami! W dniu dzisiejszym w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa apelacyjna, przy obecności przedstawiciela Prezydenta m.st. Warszawy oraz Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. W wydanym orzeczeniu skład sędziowski uznał, że naruszono nasze prawa. Naprawdę nie będę odtąd zazdrościł ludziom którzy są na tyle szaleni, że zabierają się za powoływanie stowarzyszenia i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce... Choć nie wiem, może gdybym rejestrował podwórkowe kółko różańcowe, przy wsparciu sił niebieskich, byłoby łatwiej... Notabene, dziś także wypada 45. rocznica pierwszego lotu w kosmos i obchodzony jest Dzień Kosmonauty. Miejmy nadzieję, że i nam pozwoli się wreszcie wzbić do lotu... W ten piątek będzie miała miejsce strategiczna telekonferencja naszego stowarzyszenia. Do tekstu..
Ponadnarodowe federacje humanistyczne (26-03-2006)
Europejska Federacja Humanistyczna (EHF). Jej najważniejsze cele to: propagowanie za pomocą inicjatyw edukacyjnych, naukowych i kulturalnych humanistycznej wizji walorów kulturowych, społecznych i etycznych w Europie; wspieranie tworzenia przestrzeni dla organizacji wolontariuszy, które mają te same cele; reprezentowanie organizacji członkowskich przed instytucjami europejskimi; propagowanie wymiany między członkami, szczególnie przepływ informacji i doświadczenia, które przyczyniają się do rozwoju humanistycznych wartości w Europie oraz rozwoju kulturowego i społecznego Do tekstu..
"Alternatywny rzecznik lewicy" - sprostowanie
FSH i KPH (24-02-2006)
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie w sprawie inicjatywy społecznego rzecznika praw człowieka (sprawozdanie będzie zamieszczone wkrótce). Tego samego dnia "Życie Warszawy" (na pierwszej stronie), PAP, Interia (fakty.interia.pl/kraj/news?inf=721231), "Fakt" i może jeszcze jakieś media zamieściły na ten temat informacje, które są zdecydowanie nierzetelne i zaskakujące dla organizatorów. Zastanawiamy się, czy jest to próba rozbicia tej inicjatywy czy też nierzetelność dziennikarska.

Trzy podstawowe zastrzezenia:

1. Szufladkowanie inicjatywy jako "lewicowej" jest zwyczajnie nieprawdziwe, gdyż jedynie część organizacji-inicjatorów można mniej lub bardziej słusznie określić mianem "lewicowych". Niektóre stowarzyszenia są w takim samym stopniu lewicowe, co liberalne (programowo ponadpolityczne).

2. Inicjatywa na rzecz powołania społecznego rzecznika praw człowieka nie ma jeszcze zamkniętej listy kandydatów. Każdy obecny na zebraniu wie, że mówienie o "faworytach" jest jeśli nie wymysłem dziennikarskim, to co najmniej niedoinformowaniem. Dziś była mowa o zadaniach, ogólnym kształcie projektu i kolejnych partnerach społecznych. Formalnie nie było dyskusji o kandydatach, a faktycznie opinie na ten temat są, by tak rzec, "pluralistyczne".

3. Federacja Humanistyczna oraz KPH nie tyle firmują inicjatywę, co ją inicjowały. Na początku włączyły się do niej głównie środowiska mniejszości światopoglądowych (laickie), seksualnych oraz feministki, a najwięcej osób niezrzeszonych. Obecnie główne działania nie są nakierowane na kandydatów, lecz na pozyskiwanie jak najszerszego partnerstwa społecznego. Nie ma żadnego znaczenia, czy włączą się w to organizacje lub jednostki podzielające przekonania lewicowe, liberalne, prawicowe czy dowolne inne, byle tylko zainteresowane intensyfikacją i jakością ochrony praw i wolności człowieka i obywatela.

Inicjatorzy: Federacja Stowarzyszeń Humanistycznych, Kampania Przeciwko Homofobii
Obywatelski rzecznik praw i wolności obywatelskich
Federacja Stow. Humanistycznych, KPH (17-02-2006)
Po zaprzysiężeniu przez Sejm do wykonywania obowiązków Rzecznika Praw Obywatelskich przystąpił dr Janusz Kochanowski - człowiek, który podczas przesłuchania w klubie Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że sprawując urząd "chce się skupić nie na obronie praw i wolności obywatelskich, ale na egzekwowaniu obywatelskich obowiązków". Naszym zdaniem wybór Kochanowskiego jest pierwszym krokiem do usunięcia instytucji rzecznika z porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej. Do tekstu..
Groźna Niespójność
Stanisław Rubaszko (19-12-2005)
W dziedzinie stosunków społecznych zarówno wewnątrz państw jak i na arenie międzynarodowej dominują postawy irracjonalne. Natomiast w dziedzinach stymulujących rozwój kultury materialnej człowieka przeważają postawy racjonalne. Rezultatem powyższego jest olbrzymia dysproporcja w tempie przemian rozwojowych obu dziedzin. Do tekstu..
100 lat ustawy laickiej (30-11-2005)
Zbliża się ważna dla całej Republiki Francuskiej rocznica i święto - setna rocznica uchwalenia ustawy z 9 grudnia 1905 r. o rozdziale Kościoła i państwa. Z tej okazji PSR zaprasza swoich członków i sympatyków na dyskusję panelową "Ku europejskiemu modelowi rozdziału Kościoła i państwa", która odbędzie się w Klubie Le Madame w Warszawie. Do tekstu..
Pakt europejski na rzecz neutralności (28-11-2005)
Stowarzyszenie NEUTRUM oraz PSR zapraszają organizacje pozarządowe z całej Europy, którym bliskie są idee neutralności światopoglądowej państwa, rozdziału państwa i kościoła, świeckości życia publicznego naszych krajów i naszego kontynentu - do zawarcia w tej sprawie ogólnoeuropejskiego porozumienia i współpracy. Do tekstu..
Materiały informacyjne i reklamowe PSR (28-11-2005)
Prosimy naszych członków i sympatyków o pobieranie z niniejszej strony materiałów ulotek Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, które można we własnym zakresie wydrukować (B&W lub kolor), powielić i rozdawać lub pozostawić w Waszych środowiskach, miejscach pracy, wśród znajomych i rodziny. Pomóżcie nam stworzyć w Polsce społeczność wolnomyślicieli i racjonalistów! Do tekstu..
IV-tej RP gwałt na społeczeństwie otwartym
Mariusz Agnosiewicz (21-11-2005)
Kolejna awantura z marszem na rzecz poszanowania praw mniejszości poprzedzona była narastającą nagonką i oznakami eskalacji nietolerancji i pogardy dla mniejszości wyrażanymi przez triumfalistycznie nastrojonych przedstawicieli środowisk ortodoksyjnych i ksenofobicznych. Wszystko to zostało ukoronowane sankcją moralną i "naukową" ucieleśnioną w wydanym na kilka dni przed planowanym Marszem oświadczeniu grupy poznańskich naukowców użyczających swych autorytetów naukowych do usług Arcybiskupa Poznańskiego, który grupę tę ukonstytuował jako "Radę Społeczną przy Arcybiskupie Poznańskim". W skład owej Rady wchodzi m.in. prof. Andrzej Legocki - Prezes PAN, na co dzień zajmujący się tak "heterodoksyjną" dziedziną jak organizmy transgeniczne, a od święta organizator wycieczek kierownictwa PAN do papieża i sygnatariusz "świeckich ekskomunik" przeciw homoseksualistom, czym właśnie było owo oświadczenie Rady, gdzie profesorowie polscy wypowiadają się co do "grzeszności" praktyk homoseksualnych (sic!). Wyrażamy swój sprzeciw wobec szargania tytułów naukowych do sygnowania skrajnie ortodoksyjnych poglądów społecznych będących wiernym odbiciem panującej ideologii. Z drugiej zaś strony wyrażamy swój protest przeciwko łamaniu standardów społeczeństwa pluralistycznego i świeckiego publikując co następuje... Do tekstu..
Postulaty społeczne racjonalistów (13-11-2005)
Choć racjonalizm nie jest związany z żadną opcją czy ideologią polityczną, zdecydowaną większość wolnomyślicieli-racjonalistów łączy zbliżona aksjologia i etyka, które w sferze społecznej przekuwają się na pewną grupę postulatów wspólnych środowisku racjonalistycznemu. Ogólnie postulaty te określają pojęcia: wolność i realizm. Do tekstu..
Humanizm w XXI wieku
Babu Gogineni (03-10-2005)
Jako humaniści jesteśmy świadomi naszego człowieczeństwa, czyli wspólnej nam wszystkim żywej filozofii wolności i demokracji. Naszym postępowaniem kieruje poczucie moralnej wartości wszystkich istot ludzkich oraz współczujący umysł i świadomość jednakowego przeznaczenia całej ludzkości. Humanizm XXI wieku musi być humanizmem "gniewnym", obejmującym wszystkie sfery życia. Nie może go hamować zniechęcenie i pesymizm, lecz musi napędzać optymizm i wolę. Musi sam się potwierdzać. Humanizm musi wznieść się ponad religię i rozprzestrzenić na wszystkie pola ludzkiego działania, takie jak ekonomia i polityka. Ale równocześnie ważne jest pogłębienie tożsamości. Musimy jasno określić, że jesteśmy dziećmi rozumu. Jak mówi Edd Doerr, prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Humanistów: "Pozwól pasji wypełnić żagle, lecz sterem niech będzie rozum". Mając to na względzie powinniśmy stworzyć globalną tożsamość, właściwą naszemu sposobowi myślenia - wystąpienie jednego z liderów światowego ruchu humanistycznego, dyrektora wykonawczego IHEU Do tekstu..
Pierwsze władze, pierwsze Walne PSR
Mariusz Agnosiewicz (22-08-2005)
W pierwszym zgromadzeniu PSR po rejestracji (Warszawa, 17 sierpnia) udział wzięło 15 osób (4 kolejne osoby przez reprezentanta). Główną kwestią były sprawy formalne: wybór (de facto zatwierdzenie z Bełchatowa) władz PSR, przyjmowanie nowych członków, zmiana statutu. Krótka (foto)relacja. Do tekstu..
Manifest humanistyczny 2000 (05-08-2005)
Ruch wolnomyślicielsko- humanistyczny swoje ideowe podstawy i system wartości opiera na kilku fundamentalnych dokumentach, takich jak I Manifest Humanistyczny (1933), II Manifest Humanistyczny (1973), Deklaracja Świeckiego Humanizmu (1980) oraz Manifest humanistyczny 2000: Apel o nowy, globalny humanizm. "Manifest" został wydany przez Międzynarodową Akademię Humanizmu. Autorem projektu tego dokumentu jest prezes Międzynarodowej Akademii Humanizmu i były przewodniczący Międzynarodowej Unii Humanistyczno-Etycznej, Paul Kurtz. Manifest ten został opublikowany jesienią 1999 roku w kwartalniku Free Inquiry. Podpisało go stu trzydziestu sześciu intelektualistów, uczonych, polityków i działaczy społecznych z dwudziestu dziewięciu krajów świata - wśród nich dziesięciu laureatów nagrody Nobla; podpisy nadal napływają. Manifest Humanistyczny 2000 łączy filozoficzne podstaw humanizmu z listą rzeczywistych problemów które trzeba rozwikłać, aby uczynić nasz świat lepszym. Rozdział VIII Manifestu oferuje Nowy Globalny Program, który wymienia sześć kluczowych obszarów gdzie humanizm ma do odegrania ważną - jeżeli nie kluczową - rolę: - bezpieczeństwo - rozwój człowieka - sprawiedliwość socjalna - globalizacja - prawo międzynarodowe - środowisko. Do tekstu..
Imago: Klub Korespondencyjnych Przyjaciół
Dariusz Kaliszuk (03-08-2005)
Historia klubu Imago zaczęła się pod koniec 1988 roku i był to największy klub tego typu w Polsce - przez cały okres działalności (3 lata) przez Imago przewinęło się ponad 13 tys. osób! Istotę klubu najlepiej oddaje jego nazwa, która w języku łacińskim oznacza obraz i jest używana w biologii oraz psychologii. W biologii, a ściślej w entomologii, jest to ostatnie dorosłe stadium owadów, które do formy imago dochodzą dzięki przeobrażeniom począwszy od jaja, poprzez larwę i poczwarkę, aż do formy dorosłej - imago. Każdy człowiek w swym życiu też przechodzi szereg przeobrażeń - oczywiście mam tu na myśli psychikę - po to, aby stać się kiedyś dorosłym, dojrzałym. Zakładając klub chciałem, aby poprzez to, że poznaje się nowych ludzi (korespondencja bez internetu i e-maila!), ich problemy, radości, poglądy na świat i życie, każdy poznał samego siebie. Do tekstu..
Kulisy rejestracji stowarzyszenia racjonalistów
Mariusz Agnosiewicz (31-07-2005)
Kiedy w lutym b.r. wydano w sprawie rejestracji PSR pierwsze zarządzenie, wiedziałem już, że abstrahując od szkód jakie przez to poniesiemy, będzie to stanowić dobry i pouczający materiał do publikacji. Nie spodziewałem się jednak, że tego materiału będzie tak wiele. W klejnych miesiącach było już tylko "lepiej" (na szczęście - z happy endem!). Ostatecznie otrzymaliśmy solidną lekcję niekompetencji, arbitralności, nieprzewidywalności lub złej woli pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz urzędników. Główne przesłanie tej lekcji: jeśli odważnie i uporczywie walczysz o swe prawa masz do czynienia z inną władzą niż kiedy jesteś pokorny i ustępliwy! Ponieważ nasze doświadczenia mogą być cenne dla wielu innych "niepoprawnych" lub nowatorskich organizacji, publikuję niniejszy tekst o przebiegu naszych półrocznych zmagań z sądami i urzędnikami, szeregu naruszeń i zaniedbań temu towarzyszących. Do tekstu..
Władza kontra Obywatel (20-07-2005)
Inicjatywa na rzecz Świadomości Obywatelskiej i Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak bronić się przed władzą i urzędnikami naruszającymi i utrudniającymi realizację naszych praw i wolności. Konferencja i publikacja - projekt Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Motto: Bez pobłażania dla prób ograniczania wolności obywatelskich! Urzędnik czy organ władzy przyzwyczajany do uległości i pokory petenta/obywatela umacnia się w przekonaniu o własnym sobiepaństwu i instrumentalnym traktowaniu prawa. PSR wraz z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi przygotowuje na jesień konferencję wolnościową. Włącz się już dziś! Do tekstu..
Wygraliśmy z Kaczyńskim!
Mariusz Agnosiewicz (19-07-2005)
Z ogromną satysfakcją informuję, że otrzymałem dziś pismo z sądu informujące, że na posiedzeniu niejawnym przy uczestnictwie Prezydenta m. st. Warszawy, sąd rejestrowy odrzucił WSZYSTKIE zarzuty, jakie pod naszym adresem (dokładnie pod adresem naszego statutu) wysuwały służby prawne Prezydenta Kaczyńskiego. Jednocześnie, po ponad półrocznej naszej batalii przed sądami przy licznych zarzutach prawnych kierowanych m.in. pod adresem naszego statutu, zmagając się dodatkowo z niekompetencją lub złą wolą pracowników administracji i sądownictwa, odnieśliśmy pełne zwycięstwo, które jednak okupiliśmy wielkim opóźnieniem rozwoju naszego stowarzyszenia. Obecnie rejestracja PSR stała się faktem. Dnia 6 lipca 2005 r. o godz. 14:27:27 zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000237579. Do tekstu..
Racjonaliści w Le Madame
Mariusz Agnosiewicz (17-04-2005)
13 kwietnia w klubie Le Madame, w Warszawie przy ul. Koźlej 12, odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjno- integracyjne Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów, ludzi skupionych wokół Stolicy. Jak to wyglądało? O czym była mowa? Do tekstu..
Racjonaliści do przedszkola
Mariusz Agnosiewicz (21-03-2005)
Krytyka jest względnie łatwa, budowanie jest nieco trudniejsze. Inicjując projekt PSR wierzę, że zarówno ja sam jak i inni jego współtwórcy jesteśmy albo będziemy gotowi, aby podjąć ten trudniejszy, ale sensowniejszy wariant. Kiełkowanie idei PSR... Do tekstu..

Przegląd archiwum streszczeń

 Kryteria wyszukiwania:
 z działu:  
 z miesiąca:  roku aktualnego 
 z roku:    
 dowolnych  najnowszych  

[ Regulamin publikacji ] [ Bannery ] [ Mapa portalu ] [ Reklama ] [ Sklep ] [ Zarejestruj się ] [ Kontakt ]
Racjonalista © Copyright 2000-2018 (e-mail: redakcja | administrator)
Fundacja Wolnej Myśli, konto bankowe 101140 2017 0000 4002 1048 6365